Fler annonser

Älgjakt

Välkommen till vår sida för älgjakten och annan jakt

Sänd oss gärna bilder och texter till:

 redaktionen@skillingaryd.nu  • redaktionen@vmo.nu

• sms/bild 070-213 14 66 (Per Bunnstad)

Facebook:
https://www.facebook.com/per.bunnstad (Värnamo)
https://www.facebook.com/per.bunnstad.1 (Skillingayd-Vaggeryd)

OBS! Det måste inte vara bilder på skjutna djur utan annat runt jakten: övning, fikapauser och vad det kan vara.

Våra artiklar finns på följande länk:
https://skillingaryd.nu/tag/algjakt-2017/

Tidigare år
• 2011: http://gamla.skillingaryd.nu/jakt/algjakt.html
• 2012: http://gamla2015.skillingaryd.nu/algjakten2012
• 2013; http://gamla2015.skillingaryd.nu/algjakten2013
• 2014: http://gamla2015.skillingaryd.nu/algjakten2014
• 2015: https://skillingaryd.nu/tag/algjakten-2015
• 2016: https://skillingaryd.nu/tag/algjakten-2016/