Blåljus

Trafikläget i länet

Blåljus Polisen rapporterar om  trafikhinder, trafikolyckor och trafiksvårigheter i Jönköpings län.  

Som förväntat och som bland andra Trafikverket och SMHI förvarnat om har nu ett snöoväder kommit in över Jönköpings län. Polisen uppmanar trafikanter som måste ge sig ut i trafiken att vara väl förberedda på trafiksvårigheter och att anpassa körsättet till rådande omständigheter.

Här nedan redovisas en bild av trafikrelaterade ärenden som kommit till regionledningscentralens kännedom.

12.49 Broarp Tenhult flera anmälare ringer om att en bil står trafikfarligt.

12.50 Skillingaryd, lv 152, lastbil som glidit av vägen hindrar trafiken.

12.51 Gislaved, Däckgatan, långtradare med sommardäck står i norrgående körriktning och kommer inte upp för backen. Föraren vägrar beställa bärgare.

13.03 Trafikledningscentralen ringer till polisen om att det är tillfälligt stopp på rv 40 vid Bottnaryd på grund av plogbilar som inte tar sig upp för en backe. Efter tio minuter uppges trafiken rulla igen.

13.22 Eksjö rv 40 stillastående lastbil ett par hundra meter från Broarp.

13.40 Axamo rv 40 en bil har kört in i ett vägräcke och sedan lämnat platsen.

13.51 Gislaved rv 26, larm från SOS om singelolycka. Olyckan förorsakar långa köer på rv 27.

13.52 Eksjö rv 40, lastbil har fastnat i backen i närheten av lv 128. Personbilar kan passera men tung trafik kommer inte förbi.

Taggar

Kommentera artikeln