Avlidna

Gunborg Fagrell

Avlidna

Gunborg Fagrell, Skillingaryd, avled 2 januari 2018. Hon var född 31 juli 1932. 

Närmast anhöriga är barnen Peter, Marie och Patric med familjer