Avlidna

Maj-Britt Carlsson

Avlidna

Maj-Britt Carlsson, Åviken, Skillingaryd, avled den 8/7 2017. Hon var född den 24/4 1923.

Närmast anhöriga är barnen Magnus, Helena och Åke med familjer.