Avlidna

Nellie Johansson

Avlidna

Nellie Johansson, Skillingaryd, avled 2 januari 2018. Hon var född 23 december 1921. 

Närmast anhöriga är sönerna Rune, Åke och Evert med familjer.