Avlidna

Sven-Eric Carlsson

Avlidna

Sven-Eric Carlsson, Hemmingsmålen, Hok avled 9 oktober 2017. Han var född 9 september 1938. 

Närmast anhöriga är makan Gun-Britt och barnen Robert, Karin med familj och Johan.