Avlidna

Thore Mathsson

Avlidna

Thore Mathsson, Skillingaryd, avled 8 juli 2017. Han var född 26 oktober 1932. 

Närmast anhöriga är barnen Johan, Marika och Tomas med familjer.