Natur

Brunnsekärret

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Brunnsekärret.

Brunnsekärret, ett naturreservat mellan Vrigstad och Sävsjö, en natur- och kulturkrönika i 9 bilder om Skandinaviens sydligaste växtplats för fjällväxten Kung Karls spira.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i slutet av september anno 2016.

Välkomna till naturreservatet Brunnsekärret som ligger strax söder om byn Mossaryd mellan Vrigstad och Sävsjö, bilden visar informationstavlan anno 2016.

Brunnsekärret är Skandinaviens sydligaste växtplats för fjällväxten Kung Karls spira, ”Pedicularis sceptrum-carolinum”.

Naturreservatet Brunnsekärret består av så kallad översilningsmark, det vill säga, ett sluttande område där grundvattnet tränger fram till ytan och sådana marker har ofta mycket frodig växtlighet.

Marken i kärret har därför använts som slåtteräng, vilket har bevarat landskapet öppet och skapat goda förutsättningar för Kung Karls spira att leva kvar.

Bilden visar informationstavlorna vid mitt besök den 15 augusti år 1998.

I början av 1960-talet dikades delar av området vilket bidrog till att björk bredde ut sig och igenväxningen och de förändrade vattenförhållandena gjorde att Kung Karls spira minskade i antal.

Men läget är nu förbättrat genom röjning, gallring samt slåtter och andra växter som finns i reservatet är korallrot, ”Corallorhiza trifida”, olika starrarter i släktet ”Salix”, kärrvial, ”Lathyrus palustris” och myskgräs i släktet ”Hierochloe”.

Bilden visar Brunnsekärret anno 2016.

Kung Karls spira, ”Pedicularis sceptrum-carolinum”, är en av våra ståtligaste örter och den kan nå en höjd av 1 meter samt har en säregen skönhet med sina tvåfärgade blommor och fint krusade blad.

På grund av sitt majestätiska utseende tror många att Kung Karls spira är en orkidé, men skenet bedrar för egentligen är det en lejongapsväxt!

Arten Kung Karls spira växer som här i kärr och på fuktiga ängar och stränder främst i fjälltrakterna och endast i sällsynta fall kan man hitta den i södra Sverige.

Förutom i Brunnsekärret finns den på enstaka platser i Öster- och Västergötland och arten är flerårig och blommar under juli-augusti.

Bilden är tagen av mig den 15 augusti 1998 och är en skannad diabild.

Kung Karls spira är en flerårig, halvparasitisk ört med en basal rosett av långsmala, grovt flikiga blad.

Stjälken kan bli ända upp till en meter hög, den är vanligen bladlös men har ibland ett fåtal små och kransställda blad.

Bilden är tagen av mig den 15 augusti 1998 och är en skannad diabild.

Kung Karls spira blommar i juli-augusti, men på sina sydligaste växtplatser går den inte i blom varje år vilket har drabbat mig vid ett flertal tillfällen under åren då jag besökt platsen.

Kung Karls spira hör hemma i fjällvärlden, men har utpostlokaler långt söderut i både Svealand och Götaland, där den dock börjar bli alltmer sällsynt.

Arten växer på våta ängar, i kärr, vid stränder och på skogsmyrar, norrut även i fuktiga vägkanter.

Bilden är tagen av mig den 15 augusti 1998 och är en skannad diabild.

Artnamnet ”sceptrum-carolinum” kommer av latinets ”sceptrum” för ”spira, stav” och ”Carolus” för ”Karl”.

Arten Kung Karls spira hittades år 1695 av Olof Rudbeck d. y. under dennes lappländska resa, mot slutet av kung Karl den elftes regeringstid.

Olof Rudbecks bok ”Nora Samolad sive Lapponia illustrata” publicerades dock inte förrän år 1701 och då var Karl XI död och hans son Karl XII hade blivit kung.

Bilden är tagen av mig den 15 augusti 1998 och är en skannad diabild.

Olof Rudbeck som ursprungligen hade haft för avsikt att hedra Karl XI dedicerade därför växten Kung Karls spira till ”Carl XII och de bragdstore Carlars minne” och fick på så vis även med Karl XI och de andra svenska Karl-kungarna.

”Hvars blomma lik en hielm so gul som gullet lyser

Med blek och blodig mun samt blod-bestenkte blad…”

Ur ”Nora Samolad sive Lapponica illustrata” av Olof Rudbeck d. y. år 1701.

Bilden är tagen av mig den 15 augusti 1998 och är en skannad diabild.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *