Natur

Gästnaturfotograferna, del 14

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg presenterar i denna krönika bilder från andra naturfotografer.

Gästnaturfotograferna, del 14, en natur- och kulturkrönika i 50 bilder om den härliga naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.

Text Dan Damberg, Skillingaryd, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna, Anette Blomén, Skillingaryd, Admira Dedic, Skillingaryd, Amer Ramic, Skillingaryd, Fredrik Törnberg, Skillingaryd, Daniel Damberg, Lund, Oddbjörn Nilsen, Hestra, Dennis Lindén, Värnamo, Johnny Nyberg, Värnamo, Magnus Silfvertegen, Kvarnaberg, Vaggeryd och Oskar Nivemark, Värnamo

Bilderna är tagna från och med sommaren 2017 och framåt.

Vättern är vresig, vågorna går höga, jag tänker på när ångbåten Per Brahe förliser på Vättern utanför Hästholmen då bland andra John Bauer omkommer tillsammans med sin hustru Esther Ellqvist- Bauer och deras son Bengt.

S/S Per Brahe var ett svenskt ångfartyg, byggt på Motala Verkstad under åren 1855–57 och gick främst i trafik på Vättern, med passagerare och, eller, fraktgods.

Fartyget uppmärksammades för sin förlisning år 1918, då samtliga 24 ombordvarande omkom.

Det bärgades senare, reparerades och sattes från och med år 1924 åter i trafik men då under namnet Östergyllen.

Fartyget kom att byta namn fler gånger, år 1927 till Kallerö, år 1928 till Ostkusten och slutligen år 1929 till Åland II, och går i trafik även på olika delar av Östersjön.

År 1959 skrotades dock slutligen fartyget och höggs upp.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Gula höghusholkar på en gammal belysningsstolpe, telestolpe, vid Bobergs udde på Västkusten.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Björktrastunge, ”Turdus pilaris”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Domherrehane, ”Pyrrhula pyrrhula”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Sädesärleunge, ”Motacilla alba”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Gråsparvshona, ”Passer domesticus”.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Koltrastunge, ”Turdus merula”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Bokoxe, ”Dorcus parallelipipedus”, Öland.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Bokoxe, ”Dorcus parallelipipedus”, Öland.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Ekoxehona, ”Lucanus cervus”, Öland.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Ekoxehona, ”Lucanus cervus”, Öland.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Backsvalekoloni, ”Riparia riparia”, Rosenlunds bankar, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Backsvala, ”Riparia riparia”, Rosenlunds bankar, Jönköping.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Duvhök, ”Accipiter gentilis”.

Foto Johnny Nyberg, Värnamo.

Veckad bläcksvamp, ”Parasola plicatilis”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Veckad bläcksvamp, ”Parasola plicatilis”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Blygrå äggsvamp, ”Bovista plumbea”.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Blygrå äggsvamp, ”Bovista plumbea”.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Karl-Johan, ”Boletus edulis”, i Bosnien.

Admira Dedic, Skillingaryd.

Röd flugsvamp, ”Amanita muscaria”, i Jönköping.

Foto Amer Ramic, Skillingaryd.

Sammetsfotad pluggskivling, ”Tapinella atrotomentosa”, i Jönköping.

Foto Amer Ramic, Skillingaryd.

Röd flugsvamp, ”Amanita muscaria”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Flottningsrännan i Valån.

Foto Oddbjörn Nilsen, Hestra, Gislaved.

Grön bladstekel, ”Rhogogaster viridis”.

Foto Oddbjörn Nilsen, Hestra, Gislaved.

Sexfläckig bastardsvärmare, ”Zygaena filipendulae”.

Foto Oddbjörn Nilsen, Hestra, Gislaved.

Klotpyrola, ”Pyrola minor”, vid flottningsrännan i Valån.

Foto Oddbjörn Nilsen, Hestra, Gislaved.

Skogsfibbla, ”Hieracium” sect. ”Hieracium”.

Foto Oddbjörn Nilsen, Hestra, Gislaved.

Törnskatehane, ”Lanius collurio”.

Foto Oddbjörn Nilsen, Hestra, Gislaved.

Storskarv, ”Phalacrocorax carbo”, i Långasand på Västkusten.

Foto Daniel Damberg, Lund.

Knubbsäl, ”Phoca vitulina”, i Långasand på Västkusten.

Foto Daniel Damberg, Lund.

Allmän guldstekel, ”Chrysis ignita”, i Skillingaryd.

Foto Daniel Damberg, Lund.

En för mig okänd art av rovfluga, fotograferad i Långasand på Västkusten, och som ingår i familjen ”Asilidae”, som är en familj flugor som har världsvid utbredning och omfattar cirka 5 000 arter, varav 41 arter finns hos oss i Sverige.

De är medelstora till stora, robust byggda och vanligen mycket håriga.

De flesta är gråsvarta till bruna, men många är gultecknade och härmar getingar och bin.

Rovflugor suger ut andra insekter, vilket är precis vad som händer på bilden, som de vanligen fångar i flykten med fram- och mellanbenen.

Rovflugornas larver lever till exempel i stubbar eller i marken.

Foto Daniel Damberg, Lund.

Rödstjärt, ”Phoenicurus phoenicurus”, i Långasand på västkusten.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Dessa tickor växte på döda och dolda björkrötter i Långasand på Västkusten och påminner om borsttickor, eller borstiga tickor, men med en annorlunda färg.

Vilken art vet vi inte men vet någon så hör av Er!

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Lockespindlar, ”Opiliones”, som är en ordning spindeldjur med världsvid utbredning och cirka 6 400 arter, varav cirka 20 i Sverige.

Kroppslängden varierar mellan cirka 1-22 millimeter och är kompakt med fram- och bakkropp förenade utan någon insnörning.

Benen är hos många arter mycket långa och tunna där benen i andra benparet är de längsta och de är rikligt försedda med sinnesorgan och används som känselspröt.

Chelicererna är tredelade och de två yttre lederna bildar tillsammans en klosax.

Chelicerer är namnet på det främsta paret extremiteter hos djurgruppen palpkäkar och de används som gripverktyg, främst för att ta födan, som för flertalet palpkäkar består av smådjur.

Skorpioner har treledade chelicerer, och de två yttre lederna bildar en klosax men hos spindlar är chelicererna tvåledade där den yttre leden är formad som en klo, i vilken kanalen från en giftkörtel mynnar.

Lockespindlar har två ögon och på framkroppens sidor mynnar utförsgångar från stinkkörtlar.

Andningen sker med hjälp av rörtrakéer men till skillnad från flertalet andra spindeldjur äger befruktningen rum genom direkt överföring av sperma, som sker via en penis.

De kan genom självstympning avsnöra ben när de blir angripna och lockespindlar är främst predatorer.

Lockespindlar indelas i underordningarna ”Cyphophthalmi”, ”Laniatores” och ”Palpatores” och av den förstnämnda ”Cyphophthalmi” är endast cirka 50 små och kvalsterlika arter kända,

Alla arter i Sverige förs till underordningen ”Palpatores”.

Kanske är bildens art hornlocke, ”Phalangium opilio”, som kan nå en kroppslängd av cirka 9 millimeter och är därmed en av de största arterna i Sverige.

Hornlocke ingår i släktet ”Phalangium”, samt i familjen långbenslockar, och i likhet med många andra lockespindlar i Sverige påträffas de fullvuxna djuren från sommaren till långt in på hösten.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Supermåne över Lund, supermåne är ett uttryck som myntades av astrologen Richard Nolle år 1979 och han definierade det som,

”En supermåne är en nymåne eller fullmåne som inträffar då månen är som närmast eller nära sitt närmaste avstånd till jorden i en viss bana”.

Foto Daniel Damberg, Lund.

Guldgul frostmätare, ”Agriopis aurantiaria”, i Långasand på Västkusten.

Foto Daniel Damberg, Lund.

Jorduggla, ”Asio flammeus”, i Kvarnaberg, norr om Vaggeryd.

Foto Magnus Silfvertegen, Kvarnaberg, Vaggeryd.

Jorduggla, ”Asio flammeus”, i Kvarnaberg, norr om Vaggeryd.

Foto Magnus Silfvertegen, Kvarnaberg, Vaggeryd.

Grönreflekterande vanlig padda, ”Bufo bufo”, i kamerans blixtljus, Öland.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Klubbmurkling, ”Mitrula paludosa”, i Ålesund, Norge.

Foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Gul kantarell, ”Cantharellus cibarius”, vid Store stenen, Skillingaryd.

Foto Nicklas Olsson, Skillingaryd.

Fallens Dag i Huskvarnaån i Huskvarna år 2017, vattenfallet som är det näst största i södra och mellersta Sverige med en total fallhöjd på 116 meter släpps på tre gånger under dagen.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Fallens Dag i Huskvarnaån i Huskvarna år 2017, vattenfallet som är det näst största i södra och mellersta Sverige med en total fallhöjd på 116 meter släpps på tre gånger under dagen.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Pärlemorfjärilar i underfamiljen ”Heliconiinae” på blommande Strätta, ”Angelica sylvestris”.

Sverige finns 17 arter pärlemorfjärilar, vilket gör pärlemorfjärilarna till en av våra största fjärilsgrupper och av dessa är det i huvudsak tre arter, det vill säga, Storfläckig pärlemorfjäril, ”Issoria lathonia”, Ängspärlemorfjäril, ”Argynnis aglaja”, och Silverstreckad pärlemorfjäril, ”Argynnis paphia”, som man kan se i det öppna odlingslandskapet under sommaren.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Silverstreckad pärlemorfjäril, ”Argynnis paphia”, suger nektar på en flockfibbla, ”Hieracium umbellatum”.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Vätternröding eller Storröding, ”Salvelinus umbla”, en vackert orangefärgad hane i lekdräkt vid Huskvarna hamn år 2017.

Foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Stolt fjällskivling, ”Macrolepiota procera”.

Dennis Lindén, Värnamo.

Vackert blommande Torpspirea, ”Spiraea x rosalba”, eller Blekspirea, ”Spiraea x rubella”.

Foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Ängsfingersvamp, ”Clavulinopsis corniculata”, vid Gröndalsskolan i Värnamo.

Foto Oskar Nivemark, Värnamo.

1 reaktion på Gästnaturfotograferna, del 14

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *