Gnosjö

Ledningsförändring i Garo – vd:n får gå

Gnosjö Styrelsen i Garo AB i Gnosjö har i dag beslutat att avsluta Carl-Johan Dalins anställning som verkställande direktör.

Patrik Andersson, för närvarande försäljnings- och marknadsdirektör, tar tillsvidare över rollen som tillförordnad vd. En sökprocess efter en permanent vd inleds omgående.

– Carl-Johan Dalin tillträdde som verkställande direktör i september 2017 och har i flera avseenden bidragit positivt till bolagets utveckling. GARO har en ledande ställning inom ett flertal snabbväxande produktområden där utvecklingstakten sker i ett högt tempo vilket ställer stora krav på organisationen. Styrelsen har i enighet dragit slutsatsen att bolaget behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt och utnyttja den potential som finns fullt ut. Styrelsen tackar Carl-Johan för hans värdefulla bidrag till bolaget under hans ledarskap, kommenterar styrelseordförande Stefan Jonsson.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *