Lex Maria

Välj

Avled under hjärtutredning

Lex Maria En patient som utreddes för klaffel hann avlida innan utredningen var klar. Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient försämrades och avled

Lex Maria Anmälan: En anmälan har gjorts enligt lex Maria sedan en patient försämrades och avled…

Upptäckte inte cancer i tid

Lex Maria På grund av misstag i remisshantering och diagnostisering fördröjdes en malignt melanom-diagnos med cirka sex månader. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Diagnos fördröjdes

Lex Maria IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att tre patienter med tarmcancer fick vänta i cirka tre månader på undersökning.  …

Fick opereras två gånger

Lex Maria En instrumentbrist vid ett sjukhus i länet till ny operation och detta anmäldes enligt lex Maria…

Ännu ett beslut

Lex Maria En patient som genomgick en planerad galloperation på Värnamo sjukhus felbehandlades…

Operation missbedömdes

Lex Maria En patient felopererades för blindtarmsinflammation på Värnamo sjukhus…

Kritik mot sjukhuset

Lex Maria

Fick fel blodplasma

Lex Maria En patient vid sjukhuset Ryhov fick fel blodplasma. Region Jönköpings län har med anledning av det anmält händelsen för prövning enligt lex Maria…

Kompressen kvar efter operation

Lex Maria

Fördröjd cancerdiagnos

Lex Maria

Patient föll ur sin säng

Lex Maria En patient som vårdades på sjukhus i Jönköping efter en stroke, föll ur sin säng och fick en ny hjärnblödning.  …