Nyheter

Anställa annan personal är okej

Nyheter Medborgarförslaget från Ida Philip (C) om att ge förskolepersonal tillsvidare tjänster blev återremitterat till barn- och utbildningsnämnden då kommunstyrelsen ville ha ett ja eller nej på förslaget.

Arkivfoto på sovande barn

– Vi får fastanställa annan personal än utbildad och vi har en ny förvaltningsbeskrivning också. Vi har diskuterat traineetjänster men skollagen säger att man får anställa annan personal med annan erfarenhet. Vi kan vara tydliga att vi vill att merparten ska vara förskollärare, men rektorn bestämmer om det ska vara annan personal, säger Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Dock tolkas  medborgarförslaget olika i nämnden, men en debatt togs upp efter Idas förslag och det är bra att vi diskuterar. Ny förvaltningsbeskrivning finns nu klar, säger Jenny Larsen (KD).

Målgruppen för de så kallade traineetjänsterna är de som omfattas av skollagen som ”annan personal med pedagogisk insikt”. Idag råder det brist på behöriga och legitimerade förskollärare vilket har medfört att kommunen saknar personal. Vakanserna täcks upp av outbildad personal med tidsbegränsad anställning som i sin tur leder till bristande kontinuitet och som vidare kan leda till sjunkande kvalité. I mitten av mars i år var legitimerade förskollärare ungefär hälften av de som är anställda.

Taggar

7 reaktioner på Anställa annan personal är okej

Så resultatet av Ida Philips motion (…som lämnades in för hur många månader sedan?) är att allt forsätter som tidigare? Man tar sig för pannan.

Allt fortsätter inte som tidigare! De som jobbat länge som vikarier och gör ett fint arbete får fast tjänst. Detta betyder att förskolan förhoppningsvis får behålla personal istället för att nya vikarier måste sättas in hela tiden. Erfarenhet och att vara lämpad för att jobba med barn måste värdesättas. Hur skulle förskoleverksamheten klara sig utan vikarier? Detta är ett stort och positivt steg framåt.

Men möjligheten att ge fast anställning har funnits hela tiden. Jag tolkar inte nyheten som att nämnden pekar ut någon riktning. Bra om det ändå har börjat röra på sig!

Det är bara synd att Vaggeryds kommun skrämt bort alla fina barnskötare med pedagogisk utbildning som en gång fanns att tillgå. De har hittat nya arbetsgivare som uppskattat dem för dem de är vilket Vaggeryds kommun inte lyckades göra.

För att få fast tjänst inom förskolan ska man vara utbildad förskollärare! Det finns bra vikarie (alla är inte barnskötare), men det är inte samma sak som utbildad. Blir så irriterad varje gång jag hör att det är outbildade som får fast tjänst, det ska dom absolut inte få. En annan har fått gå och läsa i flera år, dragit på sig studieskulder och nu bara halkar alla in på ett bananskal på fasta tjänster, inte okej!

Motionen handlar inte om outbildade vikarier som får fasta tjänster (det får de väl inte?) utan utbildade barnskötare och andra med pedagogisk insikt/utbildning som vill jobba i förskola. Självklart ska det skilja i lön mellan en legitimerad förskollärare och en utbildad barnskötare.

Syftet med motionen är att få trygga arbetslag med en bra mix (60/40 eller 80/20?) av förskollärare och barnskötare på fasta tjänster ute på våra förskolor som ger kontinuitet. Att helt utesluta en grupp av utbildade barnskötare till förmån för att försöka nå 100% utbildade förskollärare i verksamheten tror jag inte på.

Jag håller helt med dig Ida. Vi måste sluta behandla våra utbildade barnskötare som slit-och-släng. Vi måste trygga anställningarna och se till att kvalitetssäkra barnomsorgen med en kombination av utbildade förskollärare och utbildade barnskötare. Vi har en utbildning som man läser för att bli barnskötare – men sedan lågprioriterar vi dessa människor, ger dem otrygga anställningar och vikariat utan möjlighet till fast anställning…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *