Nyheter

Åsikter kring återvinningsstationen i Skillingaryd

Nyheter När vi ställde frågan var återvinningsstationen borde placeras fick vi många svar

Återvinningsstation

Att placeringen av återvinningsstationen i Skillingaryd väcker känslor fick vi klart för oss när vi ställde frågan på skillingaryd.nu. Det var 499 som svarade och en majoritet, 296 personer, ansåg att gröntippen var det bästa alternativet. Den placering som är bestämd, på Slätten, fick 133 gillande svar. Resterande svar ansåg annan plats eller hade ingen åsikt.

När vi kontaktade kommunen om resultatet så redovisar de flera skäl till att de valde placering på Slätten. Det handlar inte minst om att kommunen äger marken och kan få återvinningsstationen snabbt på plats, asfaltering och staket är beställt så arbetet börjar inom kort. Ytterligare ett skäl är att det kommer att införas fastighetsnära insamling (FNI) om två år. Det innebär att alla boenden, förutom hyreslägernheter, kommer att sköta sorteringen hemma med insamlingskärl där man sorterar papper, glas och konservburkar med mera direkt. Det vore opraktiskt för de som bor i hyreslägenheter, där de flesta ligger centralt, att behöva ta bilen till gröntippen istället för till en mera näraliggande plats.

Dessutom handlar det om miljönytta enligt miljöstrategen Lina Larsson som menar att det är viktigt med källsortering och då måste återvinningen finnas på en plats där även de utan tillgång till bil kan ta sig. Att då placera den så centralt som möjligt är angeläget.

En annan orsak som utesluter gröntippen är att den ägs av SÅM, även om marken arrenderas av kommunen,och de vill behålla gröntippen som den är.

Den yta som är avsatt till gröntippen behövs för att bedriva verksamheten. Vid behov flisas grönavfallet inom anläggningen och flisningen kräver stora ytor. En återvinningsstation för förpackningar kräver också betydande ytor då lastbilarna måste komma åt att tömma containrarna. Vi bedömer därför att ytan inte räcker till för båda verksamheterna så som det ser ut på anläggningen idag, säger Jonatan Rosenquist på SÅM. Att blanda gröntippen med återvinning riskerar att nedskräpning i form av plast, byggmaterial, tryckimpregnerat trä med mera förorenar grönmaterialet och försvårar möjligheten till återvinning genom till exempel kompostering. Att flytta in en återvinningsstation inom gröntippens område skulle försämra situationen.

Taggar

9 reaktioner på Åsikter kring återvinningsstationen i Skillingaryd

Stopp och hör upp !
De som bor i hyreslägenheter har ju en närbelagd
återvinningsstation på Smedjegatan emedan placering vid gröntippsområdet skulle serva större
delen av folk som längst norr ut .
Alternativet intill ”Turistbyrån” är inte lämpligt .
Jag har haft verksamhet intill en dylik station och vet vad det innebär ,,,,städning och åter städning av runtflygande plastpåsar, papper och kartonger.
Hur kommer det att se i ”Centrum” om ÅVS läggs så centralt.
Jag tror nog att det går att lös intill ,vid sidan av
gröntippen om vilja finns .

Tack Roger för inlägget ! Helt rätt !

Förslaget Gröntippen skall läsas hela området norr om Vaggeryds Energis byggnad där det idag är en rejäl grusplan och denna borde lätt kunna fixas till.

Det är inte på själva Gröntippen som ÅVS skall ligga!!

Helt sjukt! En turistinformation och en återvinning ”soptipp om man ser till hur det sköts” på samma ställe……. Kan ju inte blir bättre, helt upp åt väggarna snett tänkt……

Det är ju inte så stor skillnad på där den låg för vid sidan av hemköp och mittemot förskolan. För oss som bor i lägenhet och speciellt de äldre på slätten och i centrum blir det bra som tänkt.

Sen bör ju folk i gemen och tänka till och inte slänga sina sopor vind för våg…

Om vi skulle få riktig sopsortering där vi nu bor i lägenhet i centrum så kommer jag såklart att använda den istället.

Recirkulerar minst 70% av allt hemma som slängs… Väntar bara på påsar för mitt biologiska och att jag kan recirkulera det med enkelt, som jag gjorde när jag bodde i Göteborg.

Förskolan har definitivt inte haft ont av den då dom själva har gått dit med barnen och sortera sin återvinning!!

I dag tog jag rullatorn och lastade på en kasse med glasburkar, en med metall. och en med plast-
emballage. I dag fick jag knata till Smedjegatan i stället för bakom Hemköp. Det blev lite längre, Men det var minsann ingen vacker syn som mötte mig, Ingen städning efter nedskräpningen vi läst om. Man kunde på skräpets art konstatera att det inte kom från några privatpersoner, det är folk som på genomfart åker och dumpar skiten.
( Övervakningskameror saknas) Jag har tidigare tänkt på de stackare på norr som inte har tillgång till bil och måste gå med sin rullator ända till Hemköp och inte haft tillgång till återvinningssta-
tion. Den tilltänkta platsen kommer att bli ett sorgebarn i framtiden då den kommer att utnyttjas av förbipasserande då den ligger ensligt.
Hej Marie. Tippen vid Hemköp har mycket riktigt varit ganska välskött, men innan förskolan fanns, fick de som var ansvariga en uppmaning att städa
upp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *