Nyheter

Avlasta Valdshultsvägen – Bygg ny väg!

Nyheter Marijo Corkovic (S) lämnade in en motion till kommunfullmäktige där förslaget är att avlasta Valdshultsvägen från den tunga trafiken.

Arkivfoto

– Valdshultsvägen är enda vägen i Vaggeryd kommun som drar igenom centrum för att komma till E4:an. Många barn korsar Valdshultsvägen för att komma till skolan. Många föräldrar är oroliga och vägen är alldeles för tungt belastad. Det är dags att vi ska se över säkerheten för barnen som bor på det området i Skillingaryd, säger Marijo Corkovic (S) till kommunfullmäktiges ledamöter.

Motionen i sin helhet;

”Den tunga nyttotrafiken som årligen ökar i både västlig och östlig riktning på Valdshultsvägen skapar stora problem för boende inom detaljplanelagt boendemark. Dagens tunga nyttotrafik utgörs utav timmertransporter med släp, dagliga nyttotransporter till metallindustrier med flera belägna väster om Skillingaryd. Trafiksäkerheten för alla men särskilt för barn är akut på Valdshultsvägen!

Sedan nya Åkersvägens låga järnvägsundergång tillkom körs den tunga nyttotrafiken in i Skillingaryd på Åkersvägen via Stenvaded från väg 152 samt svänger in på Valdshultsvägen vid Skillingaryds äldsta 300-åriga vägkryss. Denna tunga nyttotrafik kommer till och från E4:an.

Om en ny attraktiv vägalternativ skapas väster om Skillingaryd för den tunga nyttotrafiken som kommer ifrån eller ska vidare på väg 152 och E4:an norr eller söder förenklas och radikalt förbättra trafikmiljön på Valdshultsvägen del inom detljaplanelagt område.

Jag yrkar att Vaggeryds kommun i samverkan med Vägverket tillskapa en ny vägsträcka för Valdshultsvägens huvudtrafik och tunga nyttotrafik från väster om Smålands Bandfabrik till Stenvadet”.

Motionen lämnades till kommunstyrelsens för beredning.

Taggar

2 reaktioner på Avlasta Valdshultsvägen – Bygg ny väg!

Låter som ett bra förslag. Men då ska det bli en kallad ringled. Jörgen Johansson ,c, har haft liknande tankar om norra delen av vårt kära Skillingaryd. Kanske dags att ta detta steget.

En mycket bra motion!
Har vid flera tidigare tillfälle påpekat trafiksituationen på Åkersvägen om tung trafik som får försöka vända när skylten om vägundergången observeras (bla genom u-sväng) vid vägkorsningen Valdshultsvägen/Åkersvägen. Påpekande både till kommun och vägverk, utan något som helst gensvar om förändring.
Hoppas motionen genomförs för allas säkerhet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *