Nyheter

Bevara vildmarken i väst

Nyheter Vaggeryds Vindbrukspark ansöker i sommar om 27 stycken vindkraftverk i området men alla markägare eller boende är inte positiva.

Våren 2016 inkom samråd från vindkraftsbolag att bygga 27 vindkraftverk från Bissefäll, Ryd, Ljungberg och Starrike i söder och till Åsthult och Brandstorp i norr. Nu har bolaget informerat boende och markägare om kompletterande samråd för att höja vissa verk från 205 meter till 250 meter.

Under tiden har boende skapat namninsamlingar mot det planerade bygget och för några dagar sedan träffades initiativtagare till den nya föreningen som nu står i startgroparna: ”Vaggeryds vindbrukspark –föreningen Bevara Vildmarken”.

Den nya föreningen kommer att kämpa för att bevara den tysta och unika vildmarken som finns kvar i västra delarna av kommunen.

– Vi har många goda naturmässiga argument för att vi ska få bevara vår natur. Vi har även många rödlistade fågelarter i vår natur. Vi tror att många inte vet vad det här handlar om. Hur blir exempelvis vårt dricksvattnet framöver, undrar Carl Gunnar Gustavsson som bor i Ryd.

– Det har varit tre andra ansökningar om att bygga vindkraftverk i området. Dessa är ”lagda på is” sedan några år tillbaka då vi har bestånd av kungsörnar i området. Det är nu otroligt att man ännu en gång vill starta vindkraftsprojekt och ännu en gång skapa oro bland oss som bor här, säger Jan Utzon.

– Det finns ingen lokal uppbackning alls av dessa projekt, bortsett från markägare som ställer sin mark till förfogande och kommer att tjäna mycket pengar på detta. Men det här är en bekostnad av oss alla och framför allt på naturen. Sverige har inte användning av mer elkraft, då förbrukningen sjunkit de senaste 20 åren. Allt mer energi från Sveriges vindkraftverk går numera på export, avslutar Jan.

Taggar

Kommentera artikeln