Nyheter

De fick priser på Möbelriksdagen 2017

Nyheter Under onsdagen arrangerades Möbelriksdagen 2017 i Tibro och en del av de nominerade till olika priser samt medverkande kom från Östbo.  

– Möbelriksdagen är ett lysande exempel på en viktig mötesplats, där bransch och offentlighet möts och kan forma en gemensam strategi för framgång”, säger Anders Wisth, vd för Interior Cluster Sweden och huvudarrangör av Möbelriksdagen.
Anders är för övrigt uppvuxen i Skillingaryd

Vid den avslutande galamiddagen på årets Möbelriksdag har följande priser delats ut till personer och företag inom branschen.

Årets Möbelpersonlighet: Agneta Stake, ägare till Nola AB
Motivering: Med en till närmast småländsk envishet har denna person uthålligt arbetat för att förverkliga sin designvision. Att vårda ett starkt underleverantörsnätverk, med ambitionen av bibehållen inhemsk produktion, har varit en viktig uppgift för årets möbelpersonlighet. De långa affärsrelationerna har skapat trygghet och en familjär anda. En anda som årets möbelpersonlighet själv format och bidragit till.

Årets Marknadsförare: Stolab
Motivering: Detta företag förenar tradition med nytänkande i allt från produktion till kommunikation. En anrik historia kan för vissa vara en belastning, för andra en tillgång. Hos detta företag har den bidragit till en rättmätig stolthet. Företaget har ambitionen att göra den svenska stolen het på nytt.

Årets Arbetsplats: C&D Snickeri
Motivering: Med ett tydligt och långsiktigt engagemang för medarbetare och arbetsmiljö har företaget satsat på en strategi för HR-frågor. Detta har skapat en attraktionskraft som bidragit till delaktighet bland personalen i företagets utvecklingsresa.

Årets Exportstrategi: Gärsnäs
Motivering: Efter periodvis omvälvande resor i företagets historia så befästs nu den forna internationella positionen. Den nuvarande ledningen har sett omvärlden som en möjlighet snarare än ett hot. Med beslutsamhet har ledningen fokuserat på att återerövra sitt varumärkes internationella position och ryktbarhet. Denna fokusering börjar nu ge synliga resultat och företagens världsturné har just inletts med ikoner som Madonna, Emma och Ferdinand.

Årets Nykomling: Stolfabriken i Tibro
Motivering: Att tycka och resonera på avstånd är lätt. Att själv anta utmaningen att forma och utveckla företag är något annat. Årets nykomling är en gamling i ny skepnad. Med djärvhet, ansvarstagande och tro på framtiden har dessa entreprenörer beslutsamt valt att satsa på hantverkstradition och närproducerad möbelproduktion. Ett koncept som vi önskar all framgång.

Årets Underleverantör: Bending Group
Motivering: Med en lyhördhet för kundens behov och vilja att skapa helhetslösningar har årets underleverantör skapat en egen position i branschen. Öppenheten för nya tekniker och lösningar har gjort att företaget bidragit till innovationer som väcker nyfikenhet och försäljningsframgångar.

Årets Hederspris: Henry Jarlsson
Motivering: Att ta över ett företag som bär familjens tydliga gener har för många, varit en allt för stor utmaning. Att inte bara ta över, utan förvalta och driva utvecklingen så den betyder expansion för en ort och en bransch kräver personligt entreprenörskap. Årets hederspristagare har visat prov på detta under hela sin karriär. Entreprenörskapet formades med en god förebild och i den familjära anda som präglade företagets starka tillväxtperiod. Den nyfikna hållning och beslutsamhet som präglat årets hederspristagare, tycks varit en ledstjärna för att bidra till utveckling i de sammanhang han rört sig. Med denna motivering är det en förmån att få ge utmärkelsen Årets hederspris till delägaren och tidigare vd för Kinnarps, Henry Jarlsson.

Årets Designpersonlighet: Gunilla Allard
Motivering: Detaljernas skönhet och kombinationernas harmoni kan ses som denna persons adelsmärke i formgivningen. Det oväntade vägvalet som ledde från scenen till fabriksgolvet, har berikat en hel bransch med ikoner som kommer att beskrivas som klassiker. Under den subtila ytan finns det plats för äventyret, likt det som kan anas i Karen Blixens skildringar och författarskap. Vi hoppas nya material och formäventyr ska ge oss nya ikoner som berikar framöver.

Temat för Möbelriksdagen 2017 har varit internationalisering och kompetensförsörjning, två utmaningar för möbel- och inredningsbranschen. Några av de medverkande var:
Christer Johansson, vd, Codeq, Vaggeryd
Björn Lindblad, vd Mio
Eero Koivisto, arkitekt och designer på Claesson Koivsto Rune
Bettina Kashefi, chefsekonom, Svenskt Näringsliv
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Gunnar Wetterberg, författare och historiker

Arrangör för Möbelriksdagen är Interior Cluster Sweden (ICS). Medarrangörer är Inredia och Tibro kommun.

Möbelriksdagen 2017. Pressbild

Taggar

Kommentera artikeln