Nyheter

Ekonomiska året redovisades

Nyheter Bra befolkningsökning, den lägsta skatten i länet och nämnderna sköter om sin plånbok. Verksamhetsutvecklaren och ekonomichefen berättade mer under kvällens kommunfullmäktige…

Över 25 miljoner blev resultatet för Vaggeryds kommun under 2018

– Vi har haft bra förutsättningar under 2018. Vi är beroende på hur det ser ut i övrigt i landet. Befolkningsökningen är positiv och det är en viktig förutsättning. Det har varit ett gynnsamt år och i centralorten Vaggeryd har befolkningen ökat mest men i Byarum har man också blivit många fler än tidigare år. Det är fler män än kvinnor i kommunen. I Vaggeryd har det fötts 83 barn i Vaggeryd och 44 i Skillingaryd, totalt har det fötts 188 totalt i kommunen. Skatten är också en förutsättning. Vi har 21.49 som är 30 öre mer än 2017. Vi har fortfarande den lägsta skatten i länet, några ören lägre än Värnamo, säger Jörgen Hansson ekonomichef i Vaggeryds kommun.

– Det är viktigt att hela kommunen ska utvecklas är en del av kommunens mål. Det byggs mycket. Invånarna menar att det är attraktivt att bo här. Bygglov var över 300 under förra mandatperioden. Mål två är det andra stora målet som man valt i nämnder och styrelser. Det har gett resultat och alla siffror pekar uppåt. Vi har blivit duktigare på att svara på e-post. Våra invånare är nöjda med våra verksamheter. 87 nya företag startades upp förra året. Mål nr fyra; Miljöfrågorna är delvis uppfyllda. Mål nr fem; vi har höga medarbetarengagemang, målet är att få ner sjukskrivning till 5,3%, där är vi dock inte än. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg. Man har lyckats att få upp låga resultat, men inte nått hela vägen, det som gör att man inte lyckas handlar om de nyanlända. Mål 8; Regional samverkan. Vi är bra på att samverka och ta tillvara på den regionala kraften. Mål nr 9; Föreningsliv och kultur; det målet är delvis uppfylld. När man frågar ute bland invånare om vad vi har för fritidsmöjligheter har det varken sjunit eller ökat, däremot har kulturen minskat och den delen lyser rött just nu. Mål nr 10 Mångfald; ser vi att det delvis är uppfyllt, berättar verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg.

– 25,6 miljoner blev resultatet för året. Det är ett starkt resultat. De här pengarna ligger inte kvar i påsen, vi har inget positivt kassaflöde, vi använder dessa pengar till våra investeringar, säger Jörgen Hansson ekonomichef som berättar att kommunen investerar mer nu än tidigare.

– Nämnderna har klarat att hålla sig inom medlen de har blivit tilldelade. Vi har fått en högre prognos säkerhet. Migrationsverkets bidrag har minskat under året, berättar Jörgen vidare.

– Stora investeringar med ny förskola i Bullerbyn med en toppenanläggning, Sörgårdskolan, Mejeriet, Gästgivaren, Fågelforsskolan har man jobbat med arbetsmiljörelaterade åtgärder, nya balkonger vid hyreshusen vid Sturegatan, Zenergy bygger, Himlabacken är fulltecknad, nya fabriken för daglig verksamhet på Smedjegatan är klar, järnvägsstationen har fått nytt tak vilket gör att det ser trevligt ut när man stiger av tåget. I Vaggeryd växer Lyckorna fram, 2017 blev familjecentralen klar, nya Tor byggs, Åvikens förskola, torget i Vaggeryd har snyggats upp, vattenverket är klart och var en rejäl investering, norr om travbanan är ett av områden som vi jobbar för och bearbetar för industriområde. Det är lite vad vi har fått för pengarna. Vi har också jobbat hårt med pensionsmedelsförvaltningen där vi har gått över i en säkrare strategi, men den har ändå gått bra och har en reavinst på några miljoner, avslutar Jörgen Hansson.

Taggar

1 reaktion på Ekonomiska året redovisades

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *