Nyheter

Flera yttrade sig för trafiksäkerheten

Nyheter Tekniska nämnden hade remissvaren som inkommit uppe för handläggning vid det senaste sammanträdet. Allt från busshållplatser, cykelvägar, vägmärken och undervisning i skolan.

Arkivfoto

Ett utkast till kommunens nya trafiksäkerhetsprogram utkom i höstas och det var möjligen i det tunnaste laget och mycket lite information om vår kommunala trafiksituation. Nu har programmet varit ute på remiss och flera förslag har lämnats till förbättringar i programmet.

Kultur- och fritidsnämnden saknar att programmet inte innehåller någon information till de som är funktionsnedsatta. Vill gärna se en plan för den tunga trafiken. Övergångsställen ska återinföras och vid skolor ska det vara med blinkande ljus för att uppmärksamma.

Åbergs trafikskola vill stärka de grundläggande trafikkunskaperna i både låg- och mellanstadiet, då det inte räcker att enbart dela ut reflexer till barnen. Trafiksäkerhetskulturen hos invånarna skiljer sig mellan orterna. Hjälmanvändning är viktig, likaså föräldrarnas information om mopedtrimningens konsekvenser. En ökad elcykelanvändning i vår kommun gör att snö,  halkbekämpnings- och grusupptagningskostnad ska vägas upp gentemot samhällsnyttan. Sänka hastigheten till 40 km/h ses som positivt. Bättre skyltning och utmärkning av väjningsregler både vid Östra Allégatan/Sturegatan i Skillingaryd samt Smedbygatan/Götarpsvägen samt vid alla korsningar utmed Södra Parksvägen i Vaggeryd.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill se säkrare hållplatser där skolbussen stannar. 600 elever hämtas idag av skolbuss och 170 hållplatser finns runtom på landsbygden. Förvaltningen vill se ett förtydligande när det gäller vilka de faktiska åtgärder är efter inventeringen och säkerhetsbedömningen.

Moderaterna lämnar sin syn på trafiksäkerhetsprogrammet genom att önska övergångsställe, gärna blinkande och upplyst vid skolor och att fartdämpande åtgärder löses bäst med rondeller. Moderaterna önskar 50 som hastighet i tätort och 30 vid skolorna.

– Nu sammanställs alla remissvar och innan sommaren bör vi ha ett klart trafiksäkerhetsprogram, säger Jerry Karlsson (L) ordförande i tekniska nämnden.

 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *