Nyheter

Följ upp nya sophanteringen

Nyheter Kommunalförbundet SÅM, med huvudkontor i Skillingaryd, har önskat ökat borgenstak till 250 miljoner kronor och nu har Vaggeryds kommun lämnat ett positivt besked även om det fanns önskemål om återkoppling. "Det kan handla om 1 000 kronor mer om året för hushållen".

De nya sopkärlen

SÅM bildades för att GGVV-kommuner tillsammans ska göra miljönytta och ge ökad service till kommuninvånarna. FNI (fastighetsnära insamling) med nya kärl ska köpas in. Nästa år börjar Gnosjö, Värnamo och Gislaved med nya sophanteringen. Vaggeryds kommun står sist i kön och kommer att få den nya sopsorteringen 2022. Borgenstaket önskas höjas från 100 miljoner kronor till 250 miljoner kronor. Även om ett enigt kommunfullmäktige under måndagskvällen sagt ja till höjningen av borgen var återkoppling en viktig detalj som diskuterades.

– Jag yrkar bifall. Däremot vill jag skicka med att det är viktigt att vi får kontinuerlig uppföljning. Här har vi en verksamhet som kan bli dyr för invånarna. Följ det här noga. Tittar ni på innehållet idag, så finns det andra vägar att gå idag. Det är bara inför faktum att pengarna ska fram. Bifall till det som ligger, men jag vill gärna ta fram den här frågan för analys framöver, säger Ulf Abrahamsson (C).

– Vi byter helt enkelt system, många kärl ska plockas in och sedan ska det köpas in nya. Det är en taxefinansierad verksamhet. Vi är igång i Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Det är viktigt med återrapporteringen och vad det här innebär för vår kommun. Det blir 39 miljoner vi står för om det här går i stöpet, vilket det inte kommer att göra. Det är en intressant utveckling och det här kommer att gynna vår miljö. Ni får ställa de här frågorna till mig och Kenth vad som händer, säger Gert Jonsson (M).

– Jag delar dina synpunkter Ulf att det är viktigt att meddela kommunstyrelsen och det kanske är något som vi hela tiden jobbar med att utveckla. Det står i beslutet att det ska vara ett offentligt möte. Skälet till att vi gick med i ett samarbete är att vi tycker att det är mer effektivare att vara med i ett samarbete än att inte vara. Nu ska man sortera vid tomtgränsen. Då återvinner man betydligt mer. Det bränns mer om man skulle åka och lämna det vid återvinningsstationerna. Vi ville ha en större organisation, vi vill återvinna så det är i grund och botten att vi ska ta tillvara på det som vi faktiskt har, säger Kenth Williamsson (S).

– Boende i Gnosjö sätter i halsen när de fick se vilken taxehöjning det blev, närmare 1 000 kronor per år och hushåll. Vi har tagit taxorna här i fullmäktige, nu lämnar vi över det här till ett kommunförbund och det är viktigt att ni har det här trycket in i SÅM. Taxehöjningar kommer ingen undan så det är viktigt att ni är med och bevakar det hela, avslutar Ulf Abrahamsson (C).

Ledamöterna beslutade att höja borgen, tillsammans med Gislaved, Värnamo och Gnosjö kommuner, med 150 miljoner kronor.

Taggar

5 reaktioner på Följ upp nya sophanteringen

Nu blir det två tunnor och dyrare. Dessutom kommer vissa av hålen bli för små för t.ex barnfamiljer med blöjor. Plastfacket brukar bli full väldigt snart m.m. Vi har denna model i Båstad och vi är inte alltid där, men ser hur vissa fack i sopkärlen blir fulla rätt fort. Jag var emot detta i politiken men ingen lyssnade på en kvinna med erfarenhet. Ur miljösynpunkt kan det inte vara någon besparing med två hämtningar. Kan också nämna om någon tror att sortering av färgat och ofärgat glas på miljöstationerna fungerar! Allt töms på samma flak så var det med det. Stod ock kollade och frågade chauffören. Så det är sant.

Bra Gunnel!
Ifrågasätter varför man i familj som består av 2 personer och cirkaa 3 max 4 soppåsar med hushållssopor. Har sommarhus i Hälsingland för man infört matavfall i särskild 140 l soptunna och 140 l för hushållssopor. Plast/papper/glas/metall lämnas på återvinningsstationer.
Ingen avgift för matavfall eftersom detta används i kompostering

Blir det dyrare och att man ska behöva hämta fler gånger tycker jag det är vansinne, det kan omöjligt gå ihop miljömässigt.
Sen ska kärlen få plats där man förvarar dom, jag tänker inte bygga ut förvaringen för något ogenomtänkt!
Och hur miljövänligt är det att ”byta ut” massor av plasttunnor ur miljösynpunkt?
Miljö är dyrt och leder sällan till några gigantiska förändringar globalt! Finns betydligt större faktorer som man kan lösa istället för att mjölka pengar på ”miljö”

Klimathotet kommer att försvinna bara vi får
slänga lite salladsblad och plastförpackningar
i dom nya fina behållarna. Jag har också sett
att färgade och ofärgade flaskor blandas.

”Skälet till att vi gick med i ett samarbete är att vi tycker att det är mer effektivare att vara med i ett samarbete än att inte vara. Nu ska man sortera vid tomtgränsen. Då återvinner man betydligt mer. Det bränns mer om man skulle åka och lämna det vid återvinningsstationerna. Vi ville ha en större organisation, vi vill återvinna så det är i grund och botten att vi ska ta tillvara på det som vi faktiskt har”, säger Kenth Williamsson (S).

Effektivare?
-Hur då, det kostar ju mer än tidigare. Effektivisering brukar innebära lägre kostnader.

Det bränns mer om man skulle åka och lämna det vid återvinningsstationerna?
-Landet importerar ju sopor för att vi har för lite att förbränna.

Vi ville ha en större organisation??
-Större organisation är väl inget självändamål. De flesta organisationer försöker slimma sin administration så långt det går.

Vi vill återvinna så det är i grund och botten att vi ska ta tillvara på det som vi faktiskt har?
-Ursäkta men den sista meningen förstod jag inte.

Vidare är det inte bara Gnosjöborna som reagerar på kostnadshöjningen. Vad är det som föranleder höjningen, soptunnorna Kommer ju även i framtiden att tömmas med lastbil på samma sätt som sker nu.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *