Nyheter

Fördubblat bostadsbyggande under 2017?

Fördubblat bostadsbyggande under 2017?

Nyheter Efter flera år av bostadsbrist är det närmast en ödesfråga för Vaggeryds kommun att bostadsproduktionen kommer igång med  pukor och trumpeter under 2017.

Det finns goda möjligheter att 2017 blir ett rekordår. Enligt boendeutvecklingsprogrammet finns det i kommunen 166 möjliga byggstarter för bostäder i år; 119 i Vaggeryd, 47 i Skillingaryd och tio på landsbygden.
Men verkligheten handlar om helt andra siffror, även om en fördubbling jämfört med 2016 ligger inom räckhåll.
Vid årsskiftet hade arbetet på sammanlagt 44 nya lägenheter dragits i gång eller fått bygglov. Det handlar om 16 lägenheter i flerbostadshus, därav 13 bostadsrätter i flerfamiljshus på Kaveldunsgatan på västra strand i Vaggeryd.
Villaproduktionen uppgår för närvarande till bygglov för sex villor i kommunal regi på Himlabacken,  tio på landsbygden och tolv i Vaggeryd.
I startgroparna ligger också Zenergys modulhus med 20 lägenheter i Skillingaryd. I ungefär samma kategori finns också Myresjöhus satsning som ska ge tio lägenheter på Västra strand i Vaggeryd.
Men det är minst sagt tveksamt om VSBo:s Tor-projekt efter överklagandet av detaljplanen kommer igång i år, det som var tänkt att ge 40 lägenheter 2017 och lika många 2018 – till att börja med.
Det är än mera osäkert om det i år blir någon byggstart för det första flerfamiljshuset på mejeritomten. Planen talar annars om 20 lägenheter där under 2017.

13 bostadsrätter under produktion på Västra strand.

Taggar

Kommentera artikeln