Nyheter

Förorening medför borrförbud

Nyheter En fastighetsägare i Nyholm, väster om Skillingaryd, vill borra bergvärme, men förbjuds med anledning av spridning av förorening.

Arkivfoto

– Vi lämnar ett förbud att borra bergvärme. Det kan finns tri i marken som är riskklassad. Ytterligare utredningar ska göras under året. Tri kan spridas ytterligare genom sprickor i berget, säger Peter Sjöberg (M) ordförande i miljö- och byggnämnden.

– Hade tomten legat uppströms från vattendraget sett hade det nog inte varit några problem, men nu gör den inte det, menar Anna Jönsson förvaltningschef på miljö- och bygg.

Av försiktighetsprincipen i Miljöbalken framgår att den som vidtar en åtgärd är skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljö- och byggnämnden bedömer därmed att installation av bergvärmeanläggning på fastigheten utgör en risk för spridning av förorening och därmed en risk för människors hälsa och miljö. Eventuell spridning av tri i mark är komplex och vid borrning för bergvärmeanläggning bryts tätskikt i marken och det kan finnas risk för sprickbildning.

Taggar

1 reaktion på Förorening medför borrförbud

Jag kan tycka det är lite magstarkt av Peter att säga att det finns tri i marken innan några provtagningar är gjorda. I detta fallet är beslutet taget på att man har misstankar om att det finns och inget annat. Det ”roliga” i det hela är att jag får borra för dricksvatten men inte för bergvärme. Skulle jag då stöta på förorening så måste det anmälas men som sagt annars är det fritt fram att borra för dricksvatten. Tvetydigt??

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *