Nyheter

Fortsatta stödåtgärder planeras

Nyheter Vid kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade politikerna om fortsatta stödåtgärder till näringslivet där (C) lämnade in ett mer "skruvat" förslag och beslut kommer att tas framöver

Fortsatt stöd åt näringslivet planeras

Många tankar och idéer har inkommit om hur kommande stödåtgärder ska göras från kommunens sida och arbetsutskottet i kommunstyrelsen hade uppe det på sin dagordning vid senaste sammanträdet.

– Hårdast utsatt är event, hotell och restaurang. Hur kan vi hjälpa till och stötta? Vi har haft ett program tidigare där vi har gett uppskov och anstånd och det har nog varit likvärdigt i länet. Jönköpings kommun har gått lite längre med att slopa tillståndsavgiften för serveringsrättighet. I arbetsutskottet gav (C) ett förslag som skruvade till det här ytterligare ett varv och det handlar om vad företaget betalade i avgift förra året och att man kan visa på en nettominskning på 50 procent, och därefter få ytterligare stöd eller anstånd. Vi måste titta på legala delar, vi kan inte fatta beslut som inte följer lagstiftningen. Vi får se hur det kommer att se ut när det kommer upp i kommunstyrelsen. Men andra skruvande tankar finns när det gäller stödåtgärder. Kommunfullmäktige får ta beslut i ärendet också, menar Gert Jonsson (M) ordförande i kommunstyrelsen.

Kenth Williamsson (S) menar att man lyft det här under våren eftersom ovan branscher var de mest utsatta.

– Vi är glada att femklövern har ändrat sig och att man vill göra fler åtgärder för utsatta branscher. Man har till och med diskuterat att ta bort avgiften helt och inte bara tillståndsavgift på 50 procent av den ordinarie summan. Vi tror att det är en viktig och bra signal som ger positiv effekt framöver, det som Jönköpings kommun gjort. Vem vet det kanske blir ett bredare beslut med (C)-förslaget som kommer att lämnas. Men det är viktigt att vi gör det här på rätt sätt så att vi inte faller på en juridisk del, kommenterar Kenth Williamsson (S).

Stödåtgärder som fanns på bordet innan (C)-förslaget lämnades var att; 

Kommunen ger möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga inbetalningar till kommunen och dess bolag, där en anståndsprövning görs av respektive organisation.

Att kommunen har en generös hållning till kortare betalningstid till leverantörer om behovet finns.

Att kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärende, att kommunen kommer att ta upp en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärende och om önskemål finns kan dessa skjutas på framtiden.

Att kommunen genomför en enkätundersökning för att fånga in företagens frågor och problem. Samt att kommunen öppnar upp för en dialog kring möjlighet till resursbyte, vilket kan innebära att utsatta näringsverksamheters personal kan bidra i kommunal verksamhet under en period.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *