Nyheter

Innanför dörrarna på Samhall

Nyheter Mycket har hänt på 10 år. Idag är Samhall ett av Sveriges största serviceföretag och finns på 600 orter i landet. Två av orterna är Värnamo och Skillingaryd. Del 1 av 4

Områdescheferna på Samhall i Skillingaryd, Jesper Henningsson och Karin Nyberg  [1/3]

Samhallsviktig  [2/3]

Jesper och Karin  [3/3]

I Jönköpings län, distrikt Jönköping, finns det cirka 1000 anställda och företaget har kontor på åtta olika orter. Medarbetarna i distriktet, arbetar totalt ute hos cirka 300 olika kunder och det är kundernas behov som matchas mot medarbetarnas kompetens.

Vi besöker produktionsenheten i Skillingaryd och träffar områdescheferna Karin Nyberg och Jesper Henningsson, Ibrahim Kaled som är driftledare i Skillingaryd och givetvis alla glada medarbetare. Mycket har hänt på tio år och förutom att kundernas behov och efterfrågan styr behoven av Samhalls medarbetare, så ska sex procent av medarbetarna årligen matchas ut mot arbeten på den reguljära arbetsmarknaden och därmed lämna sin anställning inom Samhall, som är ett av företagets viktigaste mål. Hitintills i år är det 47 medarbetare som har rekryterats till andra företag inom Samhall från distrikt Jönköping. Totalt är i Sverige är det cirka 800 medarbetare som fått arbete utanför Samhall.

Totalt i Samhall jobbar det över 22 000 personer och företaget är idag ett av Sveriges största serviceföretag. Samhall i Skillingaryd startade på 70-talet men det har ändrat sig otroligt mycket sedan dess. Idag har alla som jobbar på Samhall en arbetsförmåga som Samhall ska utveckla och målet är att öka anställningsbarheten hos varje individ så att medarbetaren kan lämna Samhall för ett annat arbete.

– De hade inte kommit till oss om de inte har en arbetsförmåga som vi kan utveckla genom arbete hos våra kunder. Vi hittar inte på jobb utan alla som arbetar på Samhall arbetar ute på de kunduppdragen som vi har. För att få en anställning hos Samhall, måste Samhall ha ett behov att anställa, personen måste ha en arbetsförmåga som den vill utveckla och det är sedan arbetsförmedlingen som anvisar personer till Samhall. Alla som arbetar och anvisas till Samhall har en funktionsnedsättning. När en person anställs hos oss startar vi med en ”lära känna varandra” period, där vi går igenom anställningens rättigheter och skyldigheter. Under denna period gör vi en utvecklingsplan för dem och tanken med planen är att utveckla medarbetaren och göra personen nyfiken på att nya arbetsuppgifter, säger Karin Nyberg som jobbar som områdeschef i Skillingaryd.

– Alla har olika startsträckor och vissa behöver mer tid för att komma tillbaka till arbetslivet, våra medarbetare har stått utanför arbetsmarknaden under olika lång tid, menar Karin Nyberg.

Karin fortsätter att berätta att alla medarbetare inom företaget ska utvecklas genom arbete ute hos olika kunder och berättar att medarbetarna uppfyller kundernas behov och efterfrågan. Karin berättar också att företaget ständigt letar efter nya företag som har behov, där Samhalls medarbetare kan göra jobbet. För medarbetaren ges det goda möjligheter att utvecklas inom Samhall, det finns olika arbetsuppgifter som man kan prova hos olika kunder och precis som på arbetsmarknaden för övrigt, är möjligheterna större om man är flexibel och flyttbar mellan olika arbetsplatser och orter.

– Tålamod ska man ha som områdeschef och en stor tydlighet, det är viktigt att alla vet vad som förväntas. Arbetsledningen här är otroligt viktig, nämner Karin.

– Personerna som jobbar här är mellan 18 – 65 år gamla. Vi har tre olika inriktningar när det gäller vilken ingång du har som medarbetare på Samhall. På Samhall kan man få sin arbetsförmåga utredd, vilket då sker genom arbetsmarknadstjänst (JOB). Det innebär att man är ute och tränar på Samhalls arbetsplatser under en tidsbegränsad period, säger Karin.

– Utvecklingsanställning är en anställningsform där vi riktar in oss mot en yngre målgrupp i första hand upp till 35 år. Denna målgrupp har inte stått utanför arbetsmarknaden under så lång tid och vi arbetar proaktivt med handlingsplaner och utveckling till ett arbete utanför Samhall. Anställningen är tidsbegränsad till ett år och vi gör här ett bra jobb och har hittills i år fått ut 27 st i distriktet i arbete utanför Samhall, nämner Karin.

– De flesta av de anställda inom Samhall är anställda i det så kallade kärnuppdraget. Här finner vi dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och därmed bedöms behöva en längre tid på sig för att vara redo för ett arbete utan för Samhall. Anställningen är därför en tillsvidareanställning, säger Karin.

– Vi lägger upp en plan för varje medarbetare och vi jobbar mycket med utbildningar, till exempel så ska alla våra lokalvårdare ha en likvärdig SRY kompetens som är städbranschens certifikat, avslutar Karin.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *