Nyheter

Järnvägsarbetet med Y:et inne i slutskedet

Nyheter Snart släpps tågtrafiken mellan Nässjö och Vaggeryd på och övriga delar i projektet är klara

Bild från Trafikverket

Denna veckan, fram till måndag morgon är all tågtrafik mellan Nässjö och Vaggeryd stoppad. Det är för att göra de sista arbetena för att övergå från manuell tågklarering till fjärrstyrning av trafiken. När det gäller trafiken mellan Jönköping och Värnamo kommer den sträckan att vara stängd från fredag kväll till söndag morgon och sedan är fjärrstyrningen på plats på bägge sträckorna.

Y:et är namnet på de olika projekt som gjorts för att få snabbare transporter, ökad kapacitet och säkerhet mellan Jönköping och Värnamo samt mellan Nässjö och Vaggeryd där banorna knyts samman.

Det som man nu gör är att slutföra arbetet för att kunna fjärrstyra trafiken från Malmö. Idag styrs trafiken manuellt av 12 stycken tågklarerare men från och med nästa vecka kommer det att fjärrstyras från tågledningscentralen i Malmö.

Y:et är ett arbete som har bestått av fyra delprojekt som beräknas till en kostnad av omkring 300 miljoner. Delprojekten är:

  • Nässjö/Jönköping – Värnamo fjärrstyrning Y:et.
  • Båramo ny anslutning i norr.
  • Hörle nytt mötesspår.
  • Skillingaryd-Värnamo hastighetshöjning till 140 km/h.

Delprojektet med fjärrstyrning är det sista att bli klart och där är det klart för fjärrstyrning nästa vecka. Det kommer sedan att bli en del efterarbeten som inte ska störa trafiken och man räknar med att vara helt klara i april månad.

När det gäller Båramo så har det byggts nytt mötesspår så att längre tåg ska kunna mötas. Mötesspåret har integrerats i Skillingaryds befintliga signalställverk och man ha byggt ett nytt teknikhus.

Hörle har fått sitt mötesspår genom uppdatering av det befintliga sidospåret. Det finns nu driftsplats med mötesmöjlighet men utan resandeutbyte. Här har det också byggts ett nytt teknikhus.

När det gäller sträckan Skillingaryd – Värnamo så gjordes den delen klar tidigare. Där kan man nu åka i 140 km/h på sträckor som klarar det. Där har också gjorts arbete för ökad säkerhet med stängda plankorsningar, nya parallellvägar till andra plankorsningar och förbättrad säkerhet vid de plankorsningar som inte tagits bort.

Enligt Trafikverket har arbetet gått som planerat och de är nöjda med hur det ser ut och att tidsplanerna för projektet har hållit.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *