Nyheter

Kommunen avverkar skog vid E4:an

Kommunen avverkar skog vid E4:an

Nyheter Skogen i norra delen av Vaggeryds kommun i Stigamo-området kommer att börja avverkas omkring den 20 juli.

Avverkningen är en del av det arbete som har inletts för att bereda omkring tio hektar exploaterbar mark i anslutning till logistikplatsen invid E4;an.

För att ta tillvara det logistiska läget söder om Jönköping, längs med E4:an påbörjade Vaggeryds kommun ett samarbete med Jönköpings kommun redan 2009.

Hösten 2015 beslutade kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun att påbörja projekteringen av norra delen av området – etapp 1.

Projekteringen av infrastrukturen med ingående inmätningar, marksonderingar med mera pågår och nu är det alltså dags för avverkning. Det är Ture Johanssons Trävaru AB som kommer att avverka skogen.

Avverkningen ska vara färdig i slutet av oktober och därefter kommer entreprenaden för markarbetena att upphandlas. I entreprenaden ingår att bygga infrastrukturen kring en cirka 1500 meter lång väg med diken, vatten- och avloppsledningar med mera. Målet är att omkring tio hektar ska vara byggbar för etablering i september-oktober 2017.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *