Nyheter

Kritik mot höga hastigheter i Hok

Nyheter Föräldrar har kontaktat kommunen och uttryckt sin oro över vissa bilisters beteende, framför allt när de lämnar eller hämtar barn på förskola och skola.

  [1/5]

  [2/5]

  [3/5]

  [4/5]

  [5/5]

Det är två familjer som skrivit till kommunen för att få hjälp med att få hastighetsdämpande åtgärder. De upplever att många kör fort på Sågverksvägen och sedan genar in på Jägaregatan. De stryker staketet på högersidan och sedan kör så fort att de trycks över på vänstersidan av vägen.

– För oss är det ett ständigt orosmoment, säger Mattias och Diana Lundberg som bor i hörnfastigheten.
De berättar att det händer ofta att det inträffar incidenter som är en fara för barn och djur, även om de inte ska använda vägen som allmän plats.

– Oavsett vilket, menar de bägge, så har bilister ett ansvar för att köra på ett sätt som inte riskerar liv och hälsa.

– Ja, instämmer Daniel Dalengård som också bor på Jägaregatan. Det är märkligt att så många, som säkert är föräldrar själva och lämnar sina barn, inte tänker mer på de konsekvenser det kan få om de kör för fort och är ouppmärksamma. När som helst kan det dyka upp ett litet barn och de är chanslösa att stanna och ska då leva med en eventuell dödsolycka resten av livet. Bara för att man inte tog det försiktigt på vägen.

Daniels fru Sofie har skrivit till kommunen och påpekat den oro de har och som påverkar deras vardag. I brevet skriver hon om den ström av bilar som gasar på utanför deras tomt. Dessutom ligger det en industri granne med dem som genererar mycket transporter av lastbilar, men ännu mera handlar det om att busshållplatsen ligger i korsningen, vilket innebär att det är många barn och unga som rör sig på morgnar och eftermiddagar.

De önskade sig att få sätta ut blomlådor, på egen bekostnad, för att få en förändring till stånd. De köpte blomlågor och satte ut för att slippa få sönderkört staket och få bilister att lätta på gasen. Svaret från kommunen var att det inte var tillåtet och helt plötsligt var blomlådorna borta utan att de visste något. De hittade blomlådorna vid gröntippen, något som troligen kommunen gjort utan att meddela något.

Vid ytterligare kontakter med kommunen har de fått rådet att själva kontakta polisen för att få hastighetsövervakning på platsen.

– Vi känner det som ett slag i ansiktet att kommunen inte vill lyfta ett finger för att hjälpa oss att förhindra en tragedi, avslutar grannarna på Jägaregaten i Hok.

Taggar

18 reaktioner på Kritik mot höga hastigheter i Hok

Det är naturligtvis kommunens uppgift att kontakta polisen för att få hastighetsövervakning vid förskolor och skolor där man inte respekterar hastighetsbegränsningar. I de flesta kommuner har man hinder i form av vägbulor eller andra lösningar för att få ner hastigheten. Men i vår kommun är det omöjligt. Varför? Det fanns en effektiv vägbula utanför förskolan Åviken innan den byggdes. När skolan var klar togs den bort.
Anledningen var att regnvattnet inte kunde ledas bort. Vilket skämt. När bilisterna som passerar Åviken inte respekterar hastighetsbegränsningen 30 km/timmen måste kommunen agera. Det är bara en tidsfråga innan det kommer att hända en allvarlig olycka här. Vem tar då på sig ansvaret?

Det är samma bekymmer vid Götafors skola och Slättens förskola. 30-sträckan är alldeles för kort och beaktas inte det minsta av bilisterna. Olyckor har hänt flertalet gånger under de senaste åren, tack och lov utan att någon kommit till skada.
Det har påtalats till kommunen, men utan att beaktas det minsta. De hävdar dels att barnen kan färdas tryggt över vägen, trots att inga övergångsställen finns, samt att sänkt hastighet inte är att tänka på då snabbussen går på Jönköpingsvägen.
Det är riktigt illa att kommunen ständigt prioriterar bilismen på bekostnad av andra trafikanter.

Jag tror att den främsta orsaken till olyckor, förutom folks oförmåga att sänka hastigheten, är alla dessa idiotiska avsmalningar överallt. Man ser en bil och räknar ut att ”gasar jag på nu så hinner jag före till avsmalningen”.
Bättre med vägbulor. Du slipper trängas men saktar in för att inte förstöra bilen.

Exakt samma svar fick även jag av H… på tekniska kontoret när jag ringde angående hastigheten utanför förskolan Åviken. Att man ska ringa till polisen på 11414 när man ser någon bil köra för fort och att de tog bort vägbulan på grund av att det inte fanns någon plats för den fick jag till svar. Det är skrattretande hur dom tänker, att inte barnens liv är mer värda.
Jag förstår att det går fort där för det är en raksträcka men om det blir ett hinder i vägen så blir det att man måste sakta ner….

Och utanför Nyckelpigan finns ingen 30-sträcka alls.

Jag är också förundrad över trafiksäkerheten runt Tor-kvarteret, förbi CC och järnvägen (utan stängsel!). Finns många områden i kommunen som trafiksäkerheten måste ses över..

Vet precis vilken korsning det är och jag är benägen att hålla med. Det jag har noterat är att det är dessa epatraktorer som slår av hastighetsspärren som drar på. Bilarna låter dessutom fruktansvärt mycket. Låg bakom en mellan Hok och Vaggeryd som körde i 120 km/timmen. Tycker nog inte bekymmer enbart är er gata utan fler. Dock tror jag det är lönlöst. Bättre att lära barnen att inte leka på gatan.

Det handlar nog inte om att barnen leker på gatan utan att det är mycket trafik till och från skolan där.
Är även en busshållsplats precis intill där det är mycket barn.
Epatraktorerna är nog inget stort problem just i denna korsning!

Hokbo! Hur fort körde du själv då på 80-sträckan mellan Hok och Vaggeryd om du låg efter e-pan i 120 km/timmen?

Håller med. När man kör på 80-sträckan är man livrädd för att få möte. Då kör dom som du säger minst i 120 km/timmen dessutom i en stor tjänstebilar – buss den väger ju lite mer än en vanlig personbil. Såklart att man blir mörkrädd. Tycker att dom som bor i Hok kanske skulle ta och anamma sig själva. Alla vill komma hem till sina nära och kära. Alla har skyldighet att ansvara.

Tycker det är dags att våra kommunalråd träder fram och ger sin syn på saken och inte gömmer sig
bakom anonyma tjänstemän som inte vågar ta beslut om hastighetsbegränsande åtgärder. ” Flytta
vägbulan ” vid infarten Jönköpingsvägen-Ringvägen till Åvikens förskola.Trafikplaneringen i vår kommun verkar vara helt ogenomtänkt.Det måste hända något nu innan det är försent.

Vägbulor är vad som behövs i hela kommunen.
Tips till er på kommunen som inte göra en för att vattnet inte kan ledas bort. Lämna 40-50 cm från trottoar eller vägkanten, resterande är bula på vägen.
Se inte problemet hela tiden se en möjlighet.
Kommunen skulle kunna ta efter flera andra i landet som sänker hastighet från 50kmh till 40kmh i timmen. För 30kmh finns det ca 1av8 bilar som följer i denna kommun.

Togs beslut för några år sen om att vi ska behålla 50 km/timmen så det står fast. Att läsa att inte vatten rinner undan är ju bara löjeväckande att läsa, bara att lämna en 50 cm på varje sida som nån skrev. Men vill man inte så går det inte, samma sak med vägbulor som inte heller går för det går en buss. Bussen får väl bromsa som alla andra eller finns det inga bromsar? Det cirka 30 sekunder det skulle ta och sakta ner bussen genom till exempel Vaggeryd är försumbart faktiskt. Gör om, gör rätt. Detta gäller även utanför ICA, där gick det inte heller att gör gångfartsområde för det var problem med skyltning och alla problem som kunde hittas på.

Oavsett vägbulor och andra trafikregleringar så handlar det om sunt förnuft. Att ta det lugnt och visa hänsyn. Är en del i Falkenberg om somrarna. Där stannar alla släpper förbi gångarna och cyklister. Så snälla kära kommuninvånarna , ta det lugnt, visa hänsyn så blir det bra för alla. Visst behövs det poliskontroller och annan teknik men till sist så är det upp till oss själva. Vi har bara ett gott liv och det ska vi vara rädda om.

Vad tycker Gert Jonsson man skall göra när sunt förnuft saknas och förmågan att visa hänsyn saknas. Ditt svar är ett typiskt politikersvar. Det gäller att slippa ta ansvar för nödvändiga beslut som måste fattas. Föreslår att du uppsöker Åvikens förskola och studerar trafiken under morgontimmarna och på eftermiddagen när föräldrarna hämtar och lämnar sina barn.Då kommer du att upptäcka att högst 20 % håller hastigheten 30 km/timmen. Hur tänker du då göra för att få bilisterna att respektera hastigheten? Ber du dem att ta det lugnt? Varför har de flesta kommuner vidtagit åtgärder för att få ner hastigheten utanför förskolor och skolor men inte Vaggeryds kommun. Vilket ansvar har du och de andra politikerna om något händer när er enda lösning är att man måste visa hänsyn? Gör om och gör rätt!

Hur kan man bygga en förskola som Åviken vid infarten till kommunens största bostadsområde?Då får man räkna med trafikproblem om man inte vidtar åtgärder för att få ner hastigheten. Om man gjort en trafikräkning innan bygget hade man upptäckt att det passerar cirka 1000 fordon/dygn. Ännu ett bevis på avsaknad av planering och sunt förnuft hos våra politiker.

Vad hände med egenansvaret hos varje enskild förare? Tycker det är alldeles för lätt att skylla ifrån sig på andra i dessa lägen. Det är precis som med covid-19. Lätt att skylla på personalen att de inte sköter sig utan utsätter våra äldre för smittrisk men sen packar man in sej i bilen för att åka på semester , trängas på Ikea eller Ica. Då gäller det ju ”bara” mig ingen annan. Dessutom kan jag tänka mig att de som klagar har själva inte alltid varit präktiga och duktiga nog i sitt liv.
Sopa rent framför egen dörr först Innan sprida skräp framför andras

På infart/utfart från Hok på Vaggerydsvägen hålls i allmänhet långt över 50 km/timmen
Många fall av väldigt hög hastighet, från båda håll. Det som är väldigt oroväckande är att det är en överfart på cykelvägen mellan Hok-Vaggeryd där hålls väldigt höga farter. Inte bra alls och borde göras något åt.
Niklas Lindberg
Linto AB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *