Nyheter

Många mår dåligt på jobbet

Nyheter Psykisk ohälsa och mobbing på arbetsplatsen är vanligare än vad många kan tänka sig. Vi fick en pratstund med Unionen om det ökade antalet ärenden.

– Kränkande särbehandling och mobbing skall inte förekomma i arbetslivet men 100 000 personer utsätts för mobbing i arbetslivet. En uppskattning är att 2 personer i veckan dör av mobbing. Olika former av psykisk ohälsa ökar i samhället och vi har särskilt fokus på stress i arbetslivet då det är ett problem som ökar enligt våra undersökningar. Ett annat fokusområde som jag personligen arbetar med är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD och autism. Det är ett område som arbetsgivaren likväl allmänheten generellt saknar kunskaper om. Tillvaron för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skulle kunna bli mycket bättre med en högre kunskapsnivå inom området. De här individerna utför en oupptäckt resurs då man ofta är mycket kreativ och har en särskild styrka inom vissa arbetsområden. Det råder brist på personal inom många yrken och skapar vi förutsättningar för denna grupp skulle arbetsmarknadsläget kunna förbättras, menar Vaggerydsbon Ted Pellikaan som jobbar på Unionen i Jönköping.

– En god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa och olyckor, att agera på tidigare varningssignaler och kända problem. Ibland lyckas inte detta, gå inte och må dåligt i flera år utan kontakta ditt lokala arbetsmiljöombud eller oss på Unionen i ett tidigt skede för rådgivning och hjälp, avslutar Ted Pellikaan.

Fotnot; Om man har ett arbetsmiljöbrist eller risk för det på sitt arbete ska man kontakta sin närmaste chef. Om inget händer ska man kontakta skyddsombudet, som i sin tur kontaktar chefen. Om problemet fortfarande inte rättas till kan skyddsombudet ta kontakt med huvudskyddsombudet. Om inte ändring sker då tar man upp det i skyddskommittén. Skyddsombudet kan vända sig till Arbetsmiljöverket om ingen åtgärd görs.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *