Nyheter

Markupplåtelseavtalen är godkända

Nyheter Cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs har nu kommit ett steg närmre. Markupplåtelseavtalen är nämligen klara.

Nu är det röjt inför kommande cykelväg

Redan för 14 år sedan började kommunen att snegla åt en cykelväg mellan Skillingaryd och Tofteryd. Kommunstyrelsen gav, i november 2011, tekniska utskottet i uppdrag att ta sig an projektet, däribland nödvändiga förhandlingar vad gäller markinlösen vid tilltänkta cykelvägen.

Efter det har försvarsmakten yttrat sig i januari 2016 och redogjorde bland annat för kraven för att undvika konflikt med skjutfältet då detta är ett riksintresse för totalförsvaret. Ansökningshandlingarna accepterades inte i dåvarande utformning. Nu har tekniska kontoret och Fortifikationsverket gemensamt omarbetat utformningen för att undvika konflikt när det gäller riksintressanta området. Markupplåtelseavtal i form av partiell nyttjanderätt har nu genomarbetats av parterna. Därefter har avtal med övriga markägare tagits fram och godkänts.

Tekniska utskottet har nu godkänt markavtalen och närmare än så här har det inte varit för cykelvägens framtid mellan Skillingaryd och Tallnäs…

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *