Nyheter

Miljoner till projekt för nyanländas lärande

Nyheter 3,4 miljoner för projektet som skolverket har startat upp är nu i sitt slutskede i vår kommun

Arkivfoto; Familjecentralen har varit en av de tretton områden som varit i fokus under projektets gång

– Under fyra år har vi fått 3,4 miljoner kronor och slutredovisningen kommer att göras till skolverket i februari nästa år. Vi har gjort väldigt mycket, vi har en samverkan med familjecentralen, då det gäller att fånga de som ska in på förskolan. Vi har gjort en reklamfilm för familjecentralen och förnyelselabbet är en workshop där man får reda på hur alla uppfattar oss och förståelse skapar en bättre situation. Vi har språkutvecklat på olika nivåer i F-klass, modermålslärare har fått fått gå på kurs, studievägledarna har fått introduktionskurser och vi har haft kompetensutvecklingsdagar. Pengarna har räckt till de omfattande utbildningarna och projektet är nu i sitt slutskede, berättar Jenny Larsen (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Totalt har projektet under de senaste fyra åren haft 13 stycken delprojekt som nu nämnden fått information om. Projektpengarna har används att stärka och kvalitetssäkra samverkan, utarbeta rutiner och arbetssätt och information till vårdnadshavare samt att främja språkutvecklingen och integration i samhället. Bland annat har ett 30-tal förskollärare har under varje termin fått utveckla och fördjupa kunskaperna kring barns språk, läs och skrivutveckling. 16 lärare har varje termin läst 7,5 högskolepoäng på distans om det globala klassrummet för att öka alla lärares kompetens i svenska som andraspråk och utveckla undervisningen för att stärka flerspråkiga och nyanlända elever samt att öka förståelsen för olika värderingar och normer på skolan.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *