Nyheter

Mycket skola för tio miljoner

Nyheter Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jenny Larsen (KD) fanns förstås på plats när den nya skolan slog upp portarna. – Det är roligt att se att det nya skolan har blivit så bra, summerade hon efter det första studiebesöket.

Det uttalande ska ses mot bakgrund av att den nya skolbyggnaden med arbetsnamnet Paviljongen föddes ur en nödsituation.

När det  förra våren stod klart att elevantalet vid starten för läsåret 2016/17 skulle överstiga utrymmet i de tillgängliga lokalerna på Hjortsjöskolan togs ett snabbt beslut om att bygga en nya skolbyggnad där det gamla elverksförrådet tidigare stod.

För att det skulle gå riktigt snabbt och samtidigt skapa flexibilitet för möjliga framtida flyttningar av byggnaden lanserades tanken på en skolbyggnad baserad på konceptet färdiga moduler. Riktigt så blev det inte. Istället användes ett kassettsystem med prefabricerade ytterväggar. Det gör lokalen svårare att omgruppera än med modulsystemet  men samtidigt lär nya den nya byggnaden nog bli kvar under överskådlig tid. Den är väl placerad på skolområdet och dessutom kommer det att ta flera år innan den nya högstadieskolan är klar att tas i bruk. Först då kommer lokalfrågan i ett annat läge.

– Paviljongen kommer att använda så långt vi idag kan se in i framtiden, alltså minst fyra år. Men standarden på byggnaden är så hög att den kommer att kunna vändas i framtiden, till exempel  som förskola om det skulle blivit nödvändigt, menar Jenny Larsen.

Rektor Karin Sparrenholt berättar att hela arbetslaget för årskurs fyra har fått sin väl sammanhållna arbetsplats i den nya skolan. Det handlar om 86 elever och sex pedagoger. Med tanke på att  bara tre klassrum står till förfogande är  första tanken  att det kommer att bli mycket trångt.

Men så upplever man inte den nya byggnaden efter guidad rundtur. Fyra grupprum med vikväggar skapar en mycket flexibel skola med plats för alla tänkbara grupper. Dessutom är korridoren/uppehållsrummen som sträcker sig från den ena gaveln till den andra på byggnadens norra sida så stor att den också kan användas om särskilda behov skulle uppstå.

Lärarna har varit delaktiga i hela skapandeprocessen av den nya skolan. Det är lätt att förstå att rektor  använde utrymmet ”jättenöjd” när hon beskrev den nya arbetsplatsen och dess kvaliteter. Karin Sparrenholt menar att man egentligen inte har behövt pruta på några krav, trots att den nya skolan vid en första anblick upplevs som enkel för att inte säga spartansk.  De sex pedagogerna hade till exempel tidigare inte några egna arbetsplatser. Den bristen är från och med igår avhjälpt. Arbetet inom arbetslaget har därmed alla förutsättningar att fungera på bästa sätt.

En flaskhals på Hjortsjöskolan är alltså numera ett minne blott. Men det finns fler. Matsalen är redan överutnyttjad eftersom mer än 700 personer för årskurserna F-9 ska äta lunch under 90 minuter med start för första grupp redan klockan 10.30. En viktig pusselbit i projektet skolans lokalplan är dock lagd.

Karin Sparrenholt och Jenny Larsen är nöjda med nyförvärvet.  [1/7]

Moussa Moussa- mångakunnig allt-i-allo i arbetslag år 4.  [2/7]

Karin Sparrenholt informerar Jenny Larsen.  [3/7]

Arbetsplatser för pedagogerna.  [4/7]

Smarta grupprum.  [5/7]

Ordning och reda.  [6/7]

”Korridoren” förbinder klassrummen och erbjuder stora ytor.  [7/7]

Taggar

Kommentera artikeln