Nyheter

Näringslivschefen slutar efter ett knappt år

Nyheter Efter bara ett knappt på tjänsten som näringslivschef i Vaggeryds kommun har Peter Hugoson sagt upp sig.

Peter Hugoson trädde till på posten så sent som i mars förra året och sa nyligen upp sig på tjänsten. Det blev en hel del förändringar på jobbet under förra året och ordförande Mårten Ewertsson kan bekräfta detta.
– Ja, det har varit en tuff tid även för oss i styrelsen när vi helt skulle utgå från ägardirektiven, säger Mårten.

Det är företagare och kommunen som äger näringslivsrådet och i direktiven sägs att man till 65 procent ska ägna sig åt frågor kring befintligt näringsliv, till 25 procent åt arbete med nyetablering samt resterande tio procent till olika aktiviteter som frukostmöten, Skillingarydskalaset och Vaggerydsdagen.

Styrelsen fick fatta beslut om en förändrad verksamhet som att skala bort vissa delar utanför kärnverksamheten, exempelvis projektet Vår lilla stad och en annonstidning tillsammans med köpmän i kommunen. Därmed blev den anställda som skött bland annat detta uppsagd.

Det fanns inte tillräckligt med pengar för att klara kärnverksamheten och det övriga:
– Delvis handlade det om pengar från bland annat Leader och sådana räcker inte för evigt, noterar Mårten Ewertsson.

För Peter Hugoson blev det delvis andra arbetsuppgifter än vad det först var tänkt:
– Ja, så kan man säga, inflikar Peter.
Han tror dock att den förändrade organisationen kan bli bra: att man jobbar mer med att flytta fram det starka näringslivet i kommunen.
Han tycker att han haft ett mycket gott samarbete med både styrelsen och kommunledningen.
– Med ett förändrat arbete tror jag att det är bra att det kommer någon ny på detta jobb, säger Peter som själv ännu inte har klart med ett nytt jobb men säger att han har något på gång.

Mårten Ewertsson berättar att man nu tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur man löser arbetet fram till dess att man anställt Peters efterträdare.

Tidigare näringslivschefen Karl-Gunnar Carlsson är pensionär till ålder räknat men är faktiskt anställd till 20 procent på ett projekt. Det är väl inte uteslutet att han erbjuds att jobba lite extra under en övergångsperiod.

Peter Hugoson kan inte säga exakt när han slutar men att det kanske blir om 6–7 veckor eller liknande.

 

Taggar

Kommentera artikeln