Nyheter

Nej till förlikning

Nyheter En fastighetsägare i Vaggeryds kommun har fått avslag från kommunen om förlikning för sina skador på huset

Arkivfoto

Fastighetsägaren har fått större sättningar i huset och hävdar att det är på grund av grundvattensänkning som gjorts. Området är ganska kuperat med varierande undergrund, från berg i dagen till väldigt blöta partier med instängt vatten. På lägre nivå inom bostadsområdet är det dräneringsproblem vilket resulterat fuktproblem. Tomtmarker i direkt anslutning till fastigheten har klassats som icke byggbar mark utifrån problematiken i området och kommer inte att bebyggas. Frågan som nu kommit på tekniska nämndens bord är om kommunen ska gå in med på förlikning.

– Om det är en liten skada kan vi hantera det, men om det handlar om större belopp så lämnar vi alltid över det till försäkringsbolaget. Det är klart att försäkringsbolaget som driver processen har lämnat över ett skadeanspråk. Vårt försäkringsbolag har sagt att vi inte är orsaken till sättningarna och sprickorna i huset. Vi lutar oss mot vårt försäkringsbolags- och våra juristers svar och lämnar inte okej till någon förlikning det vill säga en uppgörelse i godo, säger Magnus Ljunggren teknisk chef.

Samtliga ledamöter i nämnden var eniga att ge avslag för kompensation. Historiskt har kommunen antagit detaljplan i det aktuella området, grovterraserat tomtmarken, lämnat bygglov och slutbesked för husbyggnation.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *