Nyheter

Obesvarade frågor kring cykelvägen

Nyheter Östra fiberföreningen har inkommit med skrivelse till tekniska utskottet och påpekat samordningsvinsten av att tidigarelägga planerad utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Vaggeryd och Bäck.

Arkivfoto

Diskussionen kring cykelvägen mellan Vaggeryd och Bäck fortsätter och nu vill Östra fiberföreningen skynda på beslutet och arbetet.

Innan utbyggnaden av kommunal gång- och cykelväg utmed statlig väg är förstudie, kostnadsuppskattning, markägarkontakt, markupplåtelseavtal, projektering, miljökonsekvensbeskrivning, avtal med trafikverket, avverkning, arkeologisk utredning, tillstånd och upphandlingar. Det är en mängd punkter som ska godkännas innan gång- och cykelvägen blir verklighet.

– Vi har diskuterat den här frågan mycket och det handlar om ett samarbete mellan fiberföreningen och Vaggeryds Energi. Just nu har vi många obesvarade frågor. Studien som gjordes är gammal men vi jobbar vidare med ärendet och försöker i alla lägen få till en samförläggning, säger PO Toftgård (C) ordförande i tekniska utskottet.

I november fattar kommunfullmäktige beslut om medel till gång- och cykelvägen som beräknas uppgå till totalt 4 miljoner kronor, varav en miljon är till att förbereda och påbörja projektet. Tekniska utskottet avser att följa det normala tillvägagångsättet och även om vissa delar redan är genomförda kommer det här ta tid och det är tveksamt om tidigareläggning av arbetet blir enligt fiberföreningens önskan.

 

 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *