Nyheter

Oklart om vindkraftprojektet fortsätter

Nyheter Vindkraftverk nummer 10 - 13 ligger fortfarande kvar på ansökan från Eolus. Bolaget fick för någon vecka sedan avslag på sin ansökan om korrigering av några verk inom försvarsmaktens riksintresseområde. Blir det vindkraftsbygge eller inte?

Beslutet från Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Östergötland är att handläggningen av fortsatt etablering av vindkraft gäller verk 10 – 13. Frågan var då om vindkraftsbolaget bygger dessa fyra verk eller inte?

”Vi håller för närvarande på och ser över hur vi ska fortskrida med arbetet i området. Vi beklagar att Regeringens beslut innebär en reducerad möjlighet för en större etablering med avseende på Försvarsmaktens område. Vindkraftsmarknaden är snabbt föränderlig och kostnaderna för att etablera vindkraft sjunker stadigt. Den snabba teknologiska utvecklingen mot större och effektivare vindkraftverk är en del i detta. I slutänden avgörs om projektet byggs av marknadens efterfrågan på den typen av anläggningar som är möjlig att anlägga i området.” hälsar projektledaren via sin kommunikationsansvarig Johan Hammarqvist på Eolus vind AB.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *