Nyheter

Oljeshejkerna vann i mark- och miljödomstolen

Oljeshejkerna vann i mark- och miljödomstolen

Nyheter Striden om Oljeshejkernas bensinstation i Skillingaryd går nu vidare till högsta insats.

Efter att Vaggeryds kommun fått gehör i länsstyrelsen vann bensinbolaget nämligen i mark- och miljödomstolen i Växjö.
Den springande punkten var att den ombyggnad som Oljeshejkerna gjorde vid bensinmacken i Skillingaryd utan bygglov inte ansågs vara en väsentlig ändring!
– Ett överklagande känns som att kasta tärning, det kan gå hur som helst, konstaterar miljö- och byggnämndens ordförande Johnny Wackt (KD).
– Vi har i hanteringen av ärendet förlitat oss på Boverkets bedömning som länsstyrelsen också tyckte var rimlig. Och så kommer nu detta….
Johnny Wackt berättar att miljö- och byggnämnden beslöt att överklaga till mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.
I maj berättade vi att länsstyrelsen hade gett miljö- och byggnämnden i Vaggeryds kommun rätt i den segslitna tvisten kring bensinpumparna i Skillingaryd. Men det beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö av Oljeshejkema Johnsson AB

Där yrkade bensinbolaget att Mark- och miljödomstolen i första hand upphäver beslutet i miljö- och byggnadsnämnden i Vaggeryds kommun och Länsstyrelsens beslut om byggsanktionsavgift och i andra hand ändrar besluten på så sätt att byggsanktionsavgiften sätts ned till en fjärdedel eller till hälften.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *