Nyheter

Psykisk ohälsa bland unga ska förebyggas

Nyheter Psykisk ohälsa bland unga är i centrum för en ny svenska satsning.

På Psykologiguiden.se kommer en webbplats om psykisk ohälsa hos ungdomar att öppnas. Arkivfoto : Personerna på bilden har inget aknytning till texten.

En webbplats för unga kommer att inrymmas under den väletablerade och välbesökta Psykologiguiden.se.
Bakom satsningen finns land annat Sveriges Psykologförbund tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och Stiftelsen Företagsam.

Tillsammans har de sökt och fått beviljat ett bidrag på fem miljoner kronor hos Allmänna Arvsfonden.
Orsaken till satsningen är initiativtagarna ser att många barn och ungdomar i dag lider av stress, psykiska problem och funktionsnedsättningar som försämrar deras livskvalitet och skapar särskilda svårigheter i skolarbetet.

– Vi vet att den psykiska ohälsan tyvärr ökar bland barn och ungdomar. Därför är det så fantastiskt att vi får möjlighet att både bygga ett system för information till målgrupperna, men också möjligheten att, med hjälp av våra samarbetspartners, implementera kunskap och åtgärder i skolorna.”
– Många barn idag lider av psykisk ohälsa som skapar speciella svårigheter i skolarbetet, säger Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbunds 2:e vice ordförande.

Målet med satsningen är nu att bygga upp ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad och trygg information som ska nå ut brett till både de unga, deras föräldrar och skolans professionella.
Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges Psykologförbund säger så här om beskedet om stöd till den nya satsningen.
– Vi vet att den psykiska ohälsan tyvärr ökar bland barn och ungdomar. Därför är det så fantastiskt att vi får möjlighet att både bygga ett system för information till målgrupperna, men också möjligheten att, med hjälp av våra samarbetspartners, implementera kunskap och åtgärder i skolorna.

Från elevhåll är man också mycket positivt inställd till den nya webbsatsningen.
Sveriges Elevkårers ordförande Lina Hultqvist:
– Genom en webbplats för unga om psykisk ohälsa hoppas vi nu kunna bryta den här trenden och se till att fler unga får tillgång till den hjälp de behöver och stöd för att nå en gymnasieexamen, säger hon.

Taggar

2 reaktioner på Psykisk ohälsa bland unga ska förebyggas

En viktig anledning till ungas psykiska ohälsa tycks ju vara överdriven användning av mobiler och datorer! Att ge dem ytterligare att ge sig in iden världen låter inte smart i mina öron!

Om det hade varit så lätt att det ”bara” berodde på mobilerna!!
Idag är kraven mycket tuffare på barnen. De får inte vara barn!
Kraven i skolan har ökat samtidigt som grupperna blir större.
Det finns ingen chans att vara ”annorlunda” idag utan klarar du inte tempot så kommer du efter.
Det finns ingen hjälp för dem som kanske behöver lite mer tid för att lära sig.
Alla kan inte bli ”vetenskapsmän”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *