Nyheter

Roger Ödebrink debatterar

Nyheter Roger Ödebrink (S) debatterar privatisering av kommunens äldreboende och förskoleverksamheten.

Socialdemokraterna säger nej till att sälja ut och privatisera förskola och äldreomsorg

Roger Ödebrink. Arkivbild

I en inlämnad medborgarmotion av en före detta KD-politiker föreslås en kraftig förändring av kommunens verksamhet. Det handlar om att sälja ut/privatisera ett av kommunens äldreboende och hela förskoleverksamheten.

Motivet för att sälja ut stora delar av kommunens kärnverksamhet skulle vara att det blir en bättre ekonomi för Vaggeryds kommun.
Vi Socialdemokrater ser inga som helst fördelar med att sälja ut kommunal verksamhet till privata intressenter.
Den viktigaste faktorn för en bra kvalitet i förskolan och äldreomsorgen handlar inte främst om driftsform utan istället om resurser och en tydlig ledning och styrning.
Privatisering av den gemensamma välfärden ger varken bättre ekonomi eller högre kvalitet. Istället leder det ofta till ökad detaljstyrning och byråkrati och att våra gemensamma resurser försvinner ut i vinster till privata företag.

Äldreboendet Furugården i Vaggeryd. Arkibbild

Vi Socialdemokrater sa redan i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott nej till att sälja ut förskoleverksamheten.

När socialnämndens arbetsutskott behandlade samma motion var man totalt enig om att avslå motionen.

För oss Socialdemokrater kommer det aldrig att bli aktuellt att sälja ut vår barnomsorg! Vi anser att vi har en mycket god pedagogisk och kostnadseffektiv verksamhet.
Vi vill också se en utveckling av förskolans pedagogiska verksamhet, det kan vi göra tillsammans med pedagoger och personal inom nuvarande organisation.

Det är nu dags att alla föräldrar som har barn i Vaggeryds kommuns förskolor, nu före valet, får ett svar av Femklövern om vad som kommer att hända med förskolorna i framtiden. Blir förskolorna kvar i nuvarande driftsform eller säljs förskolorna ut till privata företag?

Roger Ödebrink (S)
Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vaggeryds kommun

Taggar

8 reaktioner på Roger Ödebrink debatterar

Det var detta jag misstänkte när min hustru råkade ut för en strok och kom in i vårdcirkusen. Jag hade i min vildaste fantasi inte kunnat tänka att man kunde behandla en sjuk människa på detta vis. Att tro att man skall forma en sjuk person till den vård man själv bestämmer i stället för att erbjuda den vård som den sjuke själv vill ha och kan kräva.
Jag har i detta nu inte ord för vad jag och min familj fick utstå. Jag ställde vid ett tillfälle frågan om detta utspel hade med pengar att göra, men fick inget svar. Beteendet var diktatoriskt. enligt min mening. Nu får det väl ändå vara stopp med
privatiseringen. Misstänker en koppling mellan den privata hemtjänsten och beslutande organ.

Lite väl kort berättelse. Har din hustru varit på ett privat boende? Till vem ställde du frågan om utspelet? Men jag vill inte heller ha någon privat utförare . Dem har vi invånare ingen demokratisk insyn( via förtroendevalda) i hur de tänker och planerar.

Kan någon i 5-klövern förklara vad denna motion går ut på? Privatisera förskolorna?! Vad jag förstått har ni i buns arbetsutskott röstat för detta.

Det är ingen motion från något parti eller ledamot inom femklövern. Det är istället ett medborgarförslag från en tidigare lokalpolitiker inom kd. Därför är inte femklövern inblandad i förslaget utan ska ses som ett förslag från en enskild kommunmedlem.
Stig-Göran Hultsbo, Mp och femklövern

Stig-göran svarar diplomatiskt…
För mej som väljare är denna fråga mycket viktig och jag skulle vilja att de olika partierna redogör för fin inställning till detta medborgarförslag.
Vilka vill sälja ut vår kommunala verksamhet?

Stig-Göran har helt rätt i att det är ett medborgarförslag och inte en partimotion. Ber om ursäkt för denna felskrivning.
Oavsett så har den och ska den behandlas av politiker i Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden. I BUN:s arbetsutskott biföll Femklövern motionen och vi i S gruppen yrkade avslag. På nämndens möte yrkade Femklövern på återremiss för att ändra i beslutstexten.

I Socialnämndens arbetsutskott var man enig om att avslå förslaget.

Om nu inte Femklöver är inblandade i förslaget så är dom ändå svaret skyldiga om man tänker sälja ut kommunal verksamhet.

Här kanske det inte räcker med diplomatiska svar utan snarare ärliga svar.

Roger Ödebrink Socialdemokraterna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *