Nyheter

Så utvecklas Vaggeryds kommun till 2030

Nyheter Ett samlat grepp med helhetssyn ska tydliggöra hur olika delar i kommunen kan och ska utvecklas.

Kommunutveckling

Det är Torbjörn Åkerblad, kanslichef, Per-Erik Lorentzon, chef för barn- och utbildningsförvaltningen samt chefen för tekniska Magnus Ljunggren som satt sig ned för att mera systematiskt se vilka behov som finns och vad som krävs för utveckling i hela kommunen.

Inledningsvis bestämde de sig för att arbeta utifrån de åtta upptagningsområden som finns för skolorna. Byarum, Bondstorp, Hok, Klevshult/Tofteryd, Skillingaryd, Svenarum, Vaggeryd samt Åker.

De bestämde sig för att jobba med Hok som första projekt, en form av pilotprojekt för att känna på sättet att arbeta. Det börjar med ett blankt blad där man arbetar undan för undan med olika inspel för att skapa pusselbitar som tillsammans ger en helhetsbild.

De börjar med att göra en befolkningsprognos där olika delar vägs in. Genom att studera befolkningsutvecklingen historiskt och tillsammans med aktuell statistik och framtidsstudier kan man få en hyggligt träffsäker befolkningsprognos. Naturligtvis kan och kommer det att ske saker som är omöjliga att förutse, men i det stora hela kan man förlita sig på den prognos som växer fram.

Arkivbild

Därefter tittar man i backspegeln för att göra en kortfattad beskrivning av samhällets historia och tidigare utveckling. Att fundera över framtiden utan historisk grund riskerar att leda till fel slutsatser.

Med bakgrunden klar för sig arbetar man fram en beskrivning av ortens nuläge. En beskrivning som arbetas fram genom att belysa områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Med det som grund formuleras tillsammans med politikerna en vision för 2030, där man funderar vad som saknas för att visionen ska vara nåbar. Det kan handla om småhustomter, förskoleplatser, skolplatser, trygghetsboende, infrastruktur i form av vatten och avlopp, vägar och fibertillgång. Men också frågor som handel och service, mötesplatser och utbud av attraktiva aktiviteter för olika åldrar.

När man kommit så långt är det dags att formulera en konkret handlingsplan som föreslås utgå ifrån fyra huvudrubriker som kopplar arbetet till Agenda 2030, Hållbarhet och tillväxt, kunskap och hälsa, arbete och fritid samt demokrati och delaktighet. Beroende på hur kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden formuleras så kan dessa områden komma att revideras – det är viktigt att fokusgruppens arbete på ett tydligt sätt utgår från de övergripande mål för mandatperioden som fullmäktige ska ta fram.

Huvudrubrikerna fylls i med konkreta saker att arbeta med som till exempel kollektivtrafik, skola och trygghetsboende, arbetsmarknad och medborgardialoger. Dessa får en aktuell status samt vad som måste göras och när insatser ska ske. Insatserna kommer sedan att placeras in i en tidslinje som representerar de mandatperioder som vi har fram till 2030. Det kan vara till exempel hur arbetsmarknaden utvecklas , är det goda pendlingsmöjligheter, hur möter vi kraven på barnomsorg och skola och vilka behov som finns för de äldre med mera.

Tanken är att arbetet ska vara så brett och politiskt förankrat att planerna är hållbara även vid maktskifte i det kommunala styret.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *