Nyheter

Saknade ideologi men målen godkändes

Nyheter Målen för mandatperioden godkändes även om vissa saknade politiska och ideologiska inslag

Camilla Wallin Kupferberg redogjorde för nya målen

– Det betyder mycket för Vaggeryds kommun och arbetet i vår förvaltning. Det utgår i grunden från den här visionen att vi ger plats för att göra skillnad. Vår. Version och värdegrund ska gälla fram till 2030.

”En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke, där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. En plats där stark tradition för gränslöst skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och ideér att bli verklighet. En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse”.

– Mål nummer ett, där Vaggeryds kommun ska vara attraktiv att bo, leva och verka spelar roll för allas vårt arbete här. Det har varit spännande att få vara med på resan. Det har varit en kreativ process, som har varit viktig. Jag är glad att jag fått deltaga i den. Kommunstyrelsens tar fram mål i mandatperioden, som är ett tydligt medborgarfokus och underlättar när vi jobbar i det här framöver, säger kommundirektör Annika Hedvall.

Camilla Wallin Kupferberg, tjänsteman på kommunen, tog över presentationen och berättade att man har haft medborgardialog, interna remissgenomgång hos nämnder och bolag. Ska vi ha hög eller låg tillväxt? Låg hållbarhetstänk eller högt? Vart är vi på väg och vad vill vi? 83% svarade att vi är i en hög tillväxt, men kan öka lite ytterligare.

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:
Vaggeryds kommun ska vara en plats…
med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa
som är attraktiv, trygg och tillgänglig – där alla känner delaktighet och kan påverka

Christer Holmgren (M) ordförande i kommunfullmäktige läste upp förslaget för nya mål i den nya mandatperioden och påbörja framtagandet av ett strategiskt utvecklingsprogram som ska förtydliga målens innebörd.

– Vi säger ja till förslaget. Vi har inga åsikter om detta, därför yrkar vi bifall. Om man backar 25 år, en ny majoritet satt man på kammaren och jobbade som bara den och det var den politik som vi jobbat för. Idag använder vi mycket tjänstemän och det ska inte falla någon skugga på det. De gör det som vi politiker säger till dom. Vi använder våra medborgare att tycka till. Alla kan ställa upp på dem. Jag tycker att, må vara att jag är gammalmodig, som tycker att ideologi är viktig och jag tycker det är lite ideologi i det här. Möjligen lite fundersam på vad den sittande majoriteten att det här är er kärna i den här plattformen, säger Roger Ödebrink (S).

– Det är härligt att gå till fullmäktige idag och kunna presentera målen så här tidigare. Jag kommer ihåg förra gången vi skulle ta målen. Detta är ett sätt att kunna ta fram övergripande mål. Fyra år är ganska kort tid i en kommuns utveckling. Däremot kan sättet vi färdas på vara olika. När det gäller övergripande mål har vi varit lyhörda. Vi har genomlyst vårt arbete och vad är som är bra här i kommunen? Vi har tagit till oss det som är mindre bra. En av dem är att vi gör ett bra jobb, men det ska vara färre mål och tydligare mål. Vi började brett. Utifrån visionen bjöd vi in de som inte satt med i kommunstyrelsens för att få så brett underlag som möjligt. Hur ser våra medborgare på det här. Det här var kanske en av mina bättre dagar i kommunen när man hörde synpunkter från medborgardialogen vi hade i början av april. Skjutfältet var ett mål som vi inte klarade av under tidigare mandatperiod. Det har också varit så när vi tittade på de gamla målen, nu har vi fyra mål som samtliga styrelser och nämnder kan koppla sitt arbete mot det här. Vi har förhoppning att det här ska överleva. Viktigt att vi har en gemensam samsyn på hur kommunen ska växa. Kombinationen med tillväxt och hållbarhet är bra. Tackar alla som varit med och jobbat med det här. Jag tycker att man ska lära sig och lyssna på det som är bra och det är inte ofta att vi ligger en månad före oss och då kan vi fokusera på kommande arbete. Nu har vi tid fram till november då vi slutligen ska godkänna programbudgeten. Stolt över att vi har gjort det här tillsammans när jag yrkar bifall, säger Gert Jonsson (M).

– Efter valet så blev det en majoritet utav ideologiska skiljelinjer. Fem partier hittade hem och vi hade en samsyn. Gert har förtjänstfullt redovisat. Tyvärr delar jag uppfattningen som Roger har, det här är ett gediget målprogram, men det finns ingen ideologi.Jag är inte säker på att den väg som bär framåt. Jag tror att det är viktigt att man vågar bryta ideologiska funderingar. Det är välskrivet och välformulerat, men jag saknar den politiska tanken bakom det här, säger Ulf Abrahamsson (C).

– Personligen tycker jag det är bra mål. En hel del politiker var med i det här arbetet vi hade på Fenix som var mycket givande. Vi får mycket cred för vårt arbete och höga siffror i rankningar. Det är inte alla kommuner som får medborgarna så aktiva i de här frågorna. Senare tycker jag också att det är bra att vi har arbetsgivarmål, det är viktigt både för personal och vi som arbetsgivare. När det gäller diskussionen kring medborgardialogen på Fenix tycker jag det är bra. Det är aldrig fel att lyssna av och höra vad andra tycker. Sedan kan vi diskutera hur de övergripande målen är politiska eller inte. I detta fallet vill man bara ha inspel i målområdet. När vi hade de gamla målen hade vi en del voteringar, då vi inte tyckte att målen var övergripande och de har vi inte kvar längre. Jag tycker också det är bra att vi har färre mål och tydligare mål samt naturligtvis att de ska vara långsiktiga. Kopplingen till 2030 är en bra idé när det gäller hållbarhetsprogram. I övrigt tycker jag att själva processen varit positiv och jag tycker att vi har haft många bra diskussioner, man har verkligen fått fundera, vrida och vända på innehållet och jag tycker att det kan man ha nytta med i många olika sammanhang, säger Kenth Williamsson (S) som yrkar bifall till förslaget om övergripande mål.

Lennart Karlsson (EMP) saknade personalpolitik, vård och omsorg i målen som godkändes

Lennart Karlsson (EMP) går upp i talarstolen och yrkar också bifall, men något som han saknar är vård och omsorg eller personalpolitiken som inte nämns någonstans.

– Det är det viktigaste vi har. Jag erinrar om det som inte står med i handlingarna, säger Lennart Karlsson (EMP).

– När är vi politiker här i fullmäktige? Jag tycker att vi alltid är det, inte bara under fullmäktigekvällen. Vi är valda av medborgarna för att vi har olika ideologiska tankar, jag håller med Ulf, ser fram emot det här, kommenterar Roger Ödebrink (S).

– Sysselsättning är också en fråga som syns i socialnämnden. Aktiv fritid och hälsa, attraktivt liv. Vi har tänkt på det här Lennart, tanken är att varje nämnd och styrelse ska jobba med detta. Jag är glad över Kenths inlägg. Vi hade kunnat köra ett snävare spår, men nu gör vi inte frågan för politiskt. Ska vi skapa något ska det hålla över tid. Var inte orolig Roger, det kommer. Ibland är det bra att vi tar politiska långa beslut och att vi är överens, säger Gert Jonsson (M) som avslutar med att de här målen kommer att vara en styrka för kommunen.

– Jag vidhåller att personalpolitiken måste vara den viktigaste. Vi pratar alltid väl om dem innan valet. Jag står för mina åsikter och tycker att det ska vara med, kommenterar Lennart Karlsson (EMP).

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna de nya målen för mandatperioden.

Summeringen av fyra olika framtidsscenarier

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *