Nyheter

Tvinga inte eleverna att läsa estetiska ämnen

Nyheter Ungdo(M)sförbundet menar i insändaren att "Vi är en generation som växt upp med internet som självklarhet, inte bara som en fluga".

Arkivfoto från Fenix student

Nu står det klart att regeringen kommer lägga fram ett förslag om att återinföra estetisk verksamhet som en obligatorisk kurs på gymnasiet. Enligt gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström (S) är estetiska inslag viktiga för elevers utveckling, vilket absolut kan vara sant. Kultur, kreativitet och konst gör livet roligare och rikare.

Men det är tveksamt om införandet av obligatorisk estetisk verksamhet är det som kommer lösa skolans problem i Sverige. Mer tid för estetiska ämnen innebär mindre tid för exempelvis svenska, engelska och matematik. Ämnen som vi vet är oerhört viktiga för kunskapsinhämtning i andra delar av gymnasiestudierna och inom högre utbildning. Vi behöver lägga mer tid på att lägga grunden för lärande – inte mindre.

I debatten om att återinföra estetisk verksamhet på gymnasiet hör man ofta argumentet att kurserna utvecklar elevernas kreativitet och bidrar till kunskap om kultur. Och självklart är kultur och kreativitet viktigt. Men elever på gymnasiet är närmast vuxna – vi har redan konsumerat och skapat kultur i flera år. Vi är en generation som växt upp med internet som självklarhet, inte bara som en fluga. Idag har en genomsnittlig gymnasieelev med en smartphone närmare till kultur och kreativitet än någon tidigare generation. Låt oss då välja kultur själva!

De elever som känner att de vill läsa estetiska kurser har möjligheten att välja något av de estetiska programmen som finns eller ta estetisk verksamhet som tillvalskurs. Det är bra. Men att tvinga på alla elever externa kurser som varken intresserar eller engagerar dem – det är fel väg framåt. Det är inte obligatorisk bild, form och musik som kommer höja skolresultaten och vända utvecklingen i svensk skola. Ska Sverige vara en kunskapsnation måste vi lägga mer tid och kraft på att värdesätta och prioritera kunskap. Därför säger MUF i Vaggeryd nej till återinförandet av obligatorisk estetisk verksamhet.

Carl Fredrik Lindström
Ordförande MUF Vaggeryd

Douglas Thor
Distriktsordförande MUF Jönköpings län

Taggar

4 reaktioner på Tvinga inte eleverna att läsa estetiska ämnen

Det framgår tydligt av insändaren att ni inte förknippar ord som lärande och kunskap med estetisk verksamhet. Man får väl kalla det för ungdomligt oförstånd. Konst och kultur är givna delar i klassisk bildning även om man har någon av naturvetenskaperna som huvudämne. Kolla vad Leonardo höll på med.

Fler ämnen som ni vill slippa?

Hej Peter.

Ja faktiskt! Jag vill att gymnasieelever ska läsa färre ämnen. Sverige är en av väldigt få länder i Europa där elever läser upp emot 15–20 olika ämnen. Ungdomar är väldigt splittrade med många ämnen som leder till en ytlig kunskapsinlärning. Sverige behöver människor med djupa kunskaper inom sina områden. Jag tror det skulle gagna både individen och samhället om elever, lik sina europeiska kamrater, fick välja ett begränsat antal ämnen utifrån intresse, där man fördjupar sina kunskaper och upplever mindre stress.

Man behöver både djupa kunskaper och en viss bredd, det som kallas allmänbildning. Naturvetare behöver lite samhällskunskap och tvärtom. Du förstår vad jag menar. Annars får vi bara en massa teknokrater på ledande poster.

Tyvärr är det först i gymnasiet som många ungdomar börjar ta skolan på allvar. Hade man kunnat allmänbilda eleverna under högstadiet så hade din lösning fungerat på några.

Vilket program går du och vilka ämnen vill du stryka?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *