Nyheter

Vi behöver göra mer för att minska mäns våld mot kvinnor

Nyheter Nadira Kilim, Thomas Strand, Tuula Ingner och Carina Ödebrink, samtliga (S) lämnar in motion.

(S) motion lämnas in till kommunfullmäktige

Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor,  långt fler utsätts för grovt våld och misshandel. Ofta är förövaren en till kvinnan närstående man som hon har eller haft en relation till. Inte sällan är barn vittnen som ibland själva utsätts för våld eller ingriper för att rädda och skydda sin mamma.

Den farligaste platsen för en kvinna är mer sällan gator och torg utan istället det egna hemmet.

Regeringen har tagit initiativ till en tioårig strategi för att minska mäns våld mot kvinnor och Länsstyrelsen i Jönköping har ansvaret att samordna arbetet i länet.

Vi socialdemokrater tycker att mer behöver göras när det gäller mäns våld mot kvinnor i vår kommun.

Våld i nära relationer är grova brott som ska mötas med kraftfulla insatser från samhället. Förebyggande arbete, kunskap och utbildning är viktiga delar för att stärka flickor och pojkar, kvinnor och män.

För brottsoffer behövs bland annat insatser i form av sjukvård, skyddat boende och hjälp och stöd i det fortsatta livet.

Vi socialdemokrater ser att frågan om mäns våld mot kvinnor behöver prioriteras tydligare i Vaggeryds kommun och har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Kvinnor ska aldrig behöva uppleva att hemmet är den farligaste platsen för henne och vi vill med vår motion lyfta betydelsen av att kommunen prioriterar arbetet tydligare framöver.

Nadira Kilim, Thomas Strand, Tuula Ingner och Carina Ödebrink
Socialdemokraterna

Taggar

1 reaktion på Vi behöver göra mer för att minska mäns våld mot kvinnor

Jag har en väninna som under flera år misshandlats både fysiskt och psykiskt av en närstående och när allt exploderade i höstas och polisen fick göra ett ingripande och avlägsnar förövaren släpps han dagen efter av domaren då han inte förstod att han gjorde henne illa 😲👿😠

Så om man som man misshandlar en närstående kvinna som samtidigt skriker stopp, sluta, hjälp, blöder och har blåmärken över hela kroppen behöver mannen inte förstå att den gör kvinnan illa 👿😠👿😠

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *