Nyheter

Zenergy ansöker om företagsrekonstruktion

Nyheter Zenergy går in i ett nytt skede med anledning av de betalningssvårigheter man har och engagerar bland andra tidigare bostadsministern Stefan Attefall i styrelsearbetet.

Produktionen hos Zenergy

Från styrelsen för det Skillingarydsbaserade företaget noteras nu att arbetet med att tillförsäkra en brygg-finansiering inte lyckats inom den tid som stått till buds.

Med anledning av detta avser Zenergy att ansöka om företagsrekonstruktion i syfte att få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att stärka bolagets kapitalbas och lösa betalningsförmågan på lång sikt.

Man har även uppdaterat underlagen för fastställande om behov av upprättande av en kontrollbalansräkning föreligger. Bolagets revisor har granskat dessa underlag och det finns inget som tyder på att det egna kapitalet inte är intakt. Därför föreligger ingen reell situation för upprättande av en kontrollbalansräkning.

Johan Olofsson är tillförordnad vd för Zenerby

• Kapitalkrävande
Zenergys utveckling de senaste åren som en följd av marknadens tydliga intresse för bolagets produkter, har emellertid varit kapitalkrävande, vilket nu resulterat i betalningssvårigheter som måste hanteras.

Bolagets betalningssvårigheter innebär att skulder inte kan betalas i den takt de förfaller till betalning. Det innebär dock inte att bolagets ledning även gör bedömningen att betalningsoförmågan är bestående på sätt som innebär obestånd. För närvarande är det inte möjligt för bolaget att finansiera verksamheten genom externa tillskott av kapital men avsikten är att finna en sådan finansieringslösning under rekonstruktionstiden.

• Styrelsen förstärks
Styrelsen kommer att förstärkas under 2019 med specifik branschkunskap genom att nedan personer adjungeras in i styrelsearbetet intill ordinarie årsstämma den 6 maj 2019;

Stefan Attefall, före detta. Bostadsminister med bred anknytning inom branschen
Johan Lind, före detta vd Hökerum Fastigheter AB, representerar Hökerum-Gruppen
Christian Brännström, med erfarenhet från ledande befattningar inom industriell husbyggnation

– Vi har en stark tro till att med den kapacitet och erfarenhet vi förstärker styrelsen med kommer att ge det nödvändiga stöd som krävs inför utveckling av bolaget under 2019 och framåt, noterar styrelsen för Zenergy AB.

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt cirka 700 miljoner kronor under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *