Avlidna

Berit Åkerberg

Avlidna

Berit Åkerberg från Värnamo avled den 12/1 2017. Hon var född den 22/3 1930.