Fler annonser

Om oss

Skillingaryd.nu är en journalistägd tidning grundad april 2002.

Redaktionspersonal
• Sara Mejving – redaktionen@skillingaryd.nu  –  070–247 01 19
Heltid. Redaktionellt arbete

• David Alin redaktionen@vmo.nu – 0760–22 89 22
Heltid. Redaktionellt arbete och bevakar främst Värnamo kommun

• Martina Ojala  redaktionen@skillingaryd.nu eller annons@skillingaryd.nu 0760–27 58 44
Heltid. Annonser, administration med mera.

• Per Bunnstad – redaktionen@skillingaryd.nu  – 070–213 14 66
Deltid – jobbar främst med sport och övrigt redaktionellt.

• Henrik Skoglund – redaktionen@skillingaryd.nu – 076–027 92 77
Heltid – sport och redaktionellt arbete

Vår journalistik
Alla människor är lika mycket värda oavsett religion, sexuell läggning eller vilket land man kommer från. Att motverka främlingsfientlighet är också en viktig beståndsdel i vår journalistik.
Nyhetsmässigt arbetar vi framför allt för lokal journalistik. Det är inte tillåtet för annan media att länka till oss utan vårt medgivande.

Debattinlägg med mera

Vi tar som huvudregel endast in insändare och debatt som handlar om bygden eller närområdet och givetvis inga främlingsfientliga inlägg eller annat som strider mot journalistikens grundregler.

Kommentarer

Det är för närvarande fritt fram att kommentera, men i vissa fall stänger vi av möjligheten att kommentera. Det är främst då det riskerar att bli personliga påhopp, främlingsfientlighet eller rasism.

Vi ser helst att den som kommenterar använder sitt riktiga namn. Missköts kommentarerna kommer vi att endast ta med kommentarer som har ett riktigt namn. Vi tar ställning till detta länge fram.

Givetvis tolererar vi inga personliga påhopp, rasism eller annat kränkande. Skriv som om det skulle gälla dig själv, då förstår du nog hur viktigt det är att behandla andra på ett bra sätt.

Vi granskar alla inlägg före publicering och förbehåller oss rätten att ta bort delar eller hela kommentarer.

Använd svenska språket och det gäller även förkortningar typ 150 km/h. Skriv 150 km/timmen. Skriv inte m.m. utan med mera och så vidare. Vi justerar språkliga fel.

Behandla varandra med respekt på denna sida så slipper vi att leka poliser och kan koncentrera oss mer på att producera nyheter och reportage.