Fler annonser

Om oss

Rubriken

Skillingaryd.Nu är en journalistägd tidning grundad i april 2002.

Redaktionspersonal

• Per Bunnstad – redaktionen@skillingaryd.nu  – 070-213 14 66
Heltid – jobbar främst med annonser och lite med sport

• Sara Mejving – redaktionen@skillingaryd.nu  –  070-247 01 19
Heltid. Redaktionellt arbete

• Gert Olsson – redaktionen@skillingaryd.nu  – 070-835 44 33
75-procentig tjänst. Redaktionellt arbete

Administration – en heltidstjänst

Vår journalistik
Alla människor är lika mycket värda oavsett religion, sexuell läggning eller vilket land man kommer från. Det är viktiga beståndsdelar i vår journalistik.
Nyhetsmässigt arbetar vi framför allt för lokal journalistik

Kommentarer

Det är för närvarande fritt fram att kommentera, men i vissa fall stänger vi av möjligheten att kommentera. Det är främst då det riskerar att bli personliga påhopp, främlingsfientlighet eller rasism.

Vi ser helst att den som kommenterar använder sitt riktiga namn. Missköts kommentarerna kommer vi att endast ta med kommentarer som har ett riktigt namn. Vi tar ställning till detta i slutet av 2020.

Givetvis tolererar vi inga personliga påhopp, rasism eller annat kränkande. Skriv som om det skulle gälla dig själv, då förstår du nog hur viktigt det är att behandla andra på ett bra sätt.

Vi granskar alla inlägg före publicering och förbehåller oss rätten att ta bort delar eller hela kommentarer.

Använd svenska språket och det gäller även förkortningar typ 150 km/h. Skriv 150 km/timmen. Skriv inte m.m. utan med mera och så vidare. Vi justerar språkliga fel.

Behandla varandra med respekt på denna sida så slipper vi att leka poliser och kan koncentrera oss mer på att producera nyheter och reportage.