Avlidna

Inge-Gerd Oscarsson

Avlidna

Inge-Gerd Oscarsson från Stenshestra, Skillingaryd, avled den 22/1 2017. Hon var född den 2/3 1936.