Avlidna

Ingrid Andersson

Avlidna

Ingrid Andersson från Värnamo avled den 19/1 2017. Hon var född den 28/7 1929.