Avlidna

Irma Andersson

Avlidna

Irma Andersson från Grälebo i Bondstorp avled den 12/1 2017.  Hon var född den 10/7 1925.
Närmast anhöriga är barnen Åke, Lena, Wera och Inger med familjer.