Avlidna

Karl-Håkan Svenningsson

Avlidna

Karl-Håkan Svenningsson från Horda avled den 9/1 2017. Han var född den 29/3 1928.