Avlidna

Sonja Andersson

Avlidna

Sonja Andersson från Tånnö avled den 19/1 2017. Hon var född den 18/7 1932.