Avlidna

Stina Nilsson

Avlidna

Stina Nilsson, Furunäs, Åker, avled den 7/2 2018. Hon var född den 8/11 1940.

Närmast anhöriga är brodern Sune med maka Barbro samt syskonbarn.